Capítol de les Religioses Hospitalàries a Barcelona

germaneshospitalaries

Dels dies 21 al 29 d’octubre té lloc el Capítol Provincial de els Religioses Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús a Barcelona, a la seva Casa provincial de l’Hospital de St. Rafael. I el dia 23 d’octubre Mons. Joan-Enric Vives, Arquebisbe d’Urgell, va presidir l’Eucaristia del Capitol i va compartir l’àpat fratern amb les religioses capitulars.
Participa i presideix el Capítol la Superiora general, Gna. Anabela i la seva Vicària, així com l’actual Provincial que acaba el seu mandat de sis anys, la Gna. Isabel Blázquez.

Mons. Vives va exhortar-les a acollir l’any de la fe en les seves resolucions així com fer seu el treball programàtic del Sínode per una Nova evangelització, per a la qual són tan importants l’aportació de la vida consagrada i l’atenció als malalts pobres i les seves famílies.

Compartir