Campanya “Un de nosaltres” per protegir l’embrió humà

Molta gent a tota Europa està donant suport a la Iniciativa Ciutadana Europea ‘Un de nosaltres’ (One of us), per arribar al milió de signatures. L’objectiu principal d’aquesta iniciativa és la defensa de la vida i la dignitat de tot ésser humà ja des de la seva etapa vital com embrió. Un embrió és ja un ésser a defensar i protegir, amb dignitat. A més, es demana que no es pugui investigar amb embrions humans en el territori de la Unió Europea a través de fons públics. Aquesta és una iniciativa important i molt necessària avui, dins una campanya per la vida, ja que sembla haver-hi més interès per protegir altres éssers vius en perill d’extinció que no pas la persona humana embrionària.

Fa uns mesos, en el Manifest per la Vida se’ns deia : “Sol·licitem l’abolició de tota legislació permissiva de l’avortament i el rebuig a totes les iniciatives que faciliten l’eutanàsia i la manipulació dels embrions humans, així com l’exclusió, en la nostra societat, de qualsevol forma de condescendència amb el terrorisme i el maltractament. Apel·lem als mitjans de comunicació perquè difonguin una imatge positiva de la vida, de la maternitat i l’embaràs. Els Poders Públics, per la seva banda, han d’ajudar la dona embarassada i establir polítiques actives de suport al naixement de noves vides, que constituiran la major riquesa espiritual i material del país en el futur. Exigim a les Administracions públiques donar especial protecció als discapacitats, ancians i malalts terminals, proporcionant mitjans per millorar la seva qualitat de vida, especialment en els seus últims dies i desenvolupant les cures pal•liatives”. Tot un bell programa que farem bé de recolzar, amb altres creients i no creients que estan molt compromesos al servei de la Vida. Perquè aquesta no és una qüestió confessional sinó de drets humans i dignitat humana.

Els impulsors de la campanya ‘Un de nosaltres‘ han anunciat que demanaran a les institucions europees la defensa de l’embrió humà, a través de la Carta en Suport de la Iniciativa Ciutadana Europea ‘Un de nosaltres. L’han signada ja al voltant de 500 personalitats de la vida pública espanyola, que volen que a Europa es reconegui la dignitat de l’embrió i se’l protegeixi. A Catalunya destaca la tasca que està realitzant e-Cristians, i els Bisbes de Catalunya us ho demanem a través dels Delegats diocesans de Família i Vida.

A totes les Parròquies d’Urgell es pot aportar la signatura. Envieu-les després al Bisbat, a la Delegació de Pastoral de Família i Vida d’Urgell. Trobareu a les Parròquies material informatiu sobre aquesta iniciativa ciutadana i els fulls per a la recollida de signatures. També per internet: http://www.e-cristians.net/proyectos/9761-un-de-nosaltres-iniciativa-ciutadana-europea. Parleu-ne, reflexioneu-hi i tingueu en compte el valor importantíssim avui de defensar sempre la Vida, una iniciativa que se situa al cor del Magisteri de l’Església, tot i no tractar-se d’una campanya institucional. Us demano, doncs, que els qui lliurement vulgueu, us afegiu amb la vostra signatura en aquest pas molt important en la construcció de la cultura i la societat europea basada en valors morals. El mateix Papa Francesc va recolzar la iniciativa des del Vaticà fa unes setmanes, quan una representació dels organitzadors van acudir a la plaça de Sant Pere. Es tractava de la primera vegada que Francesc es referia en el seu pontificat a la defensa de la vida.

Compartir