Joves, Fe i Discerniment vocacional (i 2)

El Papa Francesc anima els joves i les Diòcesis a participar activament en el camí del Sínode d’octubre 2018 sobre “Joves, fe i discerniment vocacional”, perquè “el Sínode és per a ells”, diu el Papa Francesc, i perquè ara “tota l’Església surt i es posa a l’escolta de la seva veu, de la seva sensibilitat, de la seva fe i també dels seus dubtes i crítiques”.

En una Carta adreçada als joves, el Papa després de subratllar l’anhel que té la joventut de construir una societat més justa i fraterna fins a les perifèries del món, lamenta les realitats de «prevaricació», «injustícia» i «guerra». Comenta, en aquesta línia, que molts joves «estan sotmesos al xantatge de la violència i es veuen obligats a fugir de la seva terra natal». A partir de les paraules de Jesús als deixebles, quan els diu «veniu i ho veureu» (Jo 1,39), el Papa assegura als joves que també a ells «Jesús els dirigeix la seva mirada i els invita a anar cap a Ell». Cal notar la dimensió vocacional del Sínode, entenent la vocació en sentit ampli, perquè es refereix a tota la gamma de possibilitats de realització concreta que presenta la pròpia vida en l’alegria de l’amor i en la plenitud derivada del lliurament d’un mateix a Déu i als altres.

A la JMJ Cracòvia 2016, el Papa va preguntar als joves si les coses es poden canviar, i ells li van respondre junts amb un fort «Sí!!». D’acord amb aquella resposta, el Papa destaca que «el canvi neix d’un cor jove que no suporta la injustícia i no pot resignar-se a la cultura del descartar, com tampoc no pot cedir davant la globalització de la indiferència». Convé que el Sínode escolti els desitjos dels joves, els seus projectes, somnis i dificultats per a realitzar el seu projecte al servei de la societat, de la qual demanen ser protagonistes actius. «Un món millor es construeix també gràcies a ells, que sempre volen canviar i ser generosos». En aquesta línia, els encoratja a no tenir «por d’escoltar l’Esperit que suggereix opcions audaces», com també a «no perdre temps quan la consciència els demani arriscar, per seguir Jesús». Volem ser Església en sortida, viure l’acostament als joves, que «tenen molt a dir per construir entre tots una Església més oberta a l’encontre». I adverteix el Papa: «Per seguir Jesús cal moure’s, caminar i no quedar-se aturats amb l’ànima asseguda».

«Rere les petjades del deixeble estimat» (en referència al 4rt. evangeli) és el fil conductor del Document preparatori del Sínode, que té 3 parts: Els joves en el món d’avui; Fe discerniment i vocació; i l’acció pastoral adient a les noves generacions. Amb diversos apartats clarificadors en cada part: 1. Un món que canvia ràpidament; 2. Les noves generacions: pertinença i participació; punts de referència personals i institucionals; i cap a una generació (hiper)connectada; 3. Els joves i les opcions. També al capítol de Fe, discerniment i vocació parla de: 1. Fe i vocació; 2. El do del discerniment : reconèixer, interpretar i escollir; 3. Camins de vocació i missió; i 4. L’acompanyament, que esdevé un concepte clau per al Sínode i segurament per a tota l’Acció Pastoral que és la part última, més concreta, on es parla de: 1. Caminar amb els joves: sortir, veure i cridar; 2. Subjectes: tots els joves, sense excepció; una comunitat responsable; i les figures de referència; 3. Llocs pastorals: la vida quotidiana i el compromís social; els àmbits específics de la pastoral; i el món digital; i 4. Instruments: els llenguatges de la pastoral; la cura educativa i els itineraris d’evangelització; silenci, contemplació i pregària. I acaba remarcant la gran figura de la Mare celestial, Maria de Natzaret.

Compartir