“Beneït el qui ve en nom del Senyor!” (Lc 19,38)

Jesús entra avui a Jerusalem per donar la seva vida, 
i amb Ell entrem a la Passió, la Creu i… amb ulls nous, de fe, 
entrem en el gran misteri de la Pasqua de Resurrecció, 
la vida nova i eterna, oferta per nosaltres i per tots els homes. 

És el significat profund de l’aclamació dels infants de Jerusalem, 
i dels majors, encatifant els carrers i aclamant-lo: 
“Beneït el qui ve en nom del Senyor!” 
Ve a nosaltres com a Rei de Pau, 
portador de la salvació i la vida nova per a tota la humanitat. 

Acollim-lo! Obrim-li el cor! Demanem-li perdó i ajuda! 
Posem-li les nostres famílies en el seu Cor ple d’amor! 
Posem-li la humanitat sencera, els pobres, la pau… en el seu Cor! 

Aquest any la Pasqua ha de ser temps de pregària 
pel nou Papa que inicia un ministeri de servei i amor 
donant-se del tot a la seva nova missió a què Jesucrist el crida. 
També a ell li diem, com a Crist, el Bon Pastor: 
“Beneït el qui ve en nom del Senyor!” 

“¿M’estimes?” li ha preguntat el Crist de la Pasqua, 
a través dels Cardenals, i de tota l’Església. 
I el nou Papa ha respost amb promptitud: 
“Vós ho sabeu tot, Senyor. Vós sabeu que us estimo!” 
I Crist li ha confiat l’Església i la humanitat senceres: 
“Pastura els meus anyells! Segueix-me!” 

L’exemple que acabem de viure de l’elecció/vocació del Papa, 
ha de ser un model a imitar per tots nosaltres. 
En aquest Any de la Fe, tornem-li a dir: 
“Senyor ja crec, però augmenta la meva fe!” 
Entrem a Jerusalem amb Jesús, el Rei de Pau. 
No siguem incrèduls, sinó creients i confiats. 
Demanem la fortalesa de seguir-lo sempre, 
de testimoniar la fe i d’estimar-lo per damunt de tot!

Compartir