Assemblea general de Càritas Catalunya a Tarragona

Va tenir lloc a Tarragona el dimecres 30 de novembre l’Assemblea general de Càritas Catalunya, amb l’assistència dels equips directius de les deu Càritas Diocesanes amb seu a Catalunya. Van representar Càritas d’Urgell, el seu Director Sr. Josep Casanova i el Delegat episcopal, Mn. Jaume Mayoral. Una reunió que es va desenvolupar en les instal·lacions de l’edifici del Seminari, una primera acollida al claustre, a la capella de Sant Pau on es va fer la fotografia del grup i les salutacions entre els assistents.

A la sala de reunions de la plenària va adreçar unes paraules, Mons. Joan Planellas, arquebisbe de Tarragona, que va saludar els presents i va explicar breument la història de l’edifici i de la presència de sant Pau a Tarragona, també va agrair la feina que fa Càritas a tota Catalunya. Després Mons. Xavier Vilanova en representació del Sr. Cardenal Omella, bisbe delegat de Càritas Catalunya, va animar el treball que es faria tot seguit; també el Director de Càritas Tarragona i el President de Càritas Catalunya, Srs. Salvador Grané i Francesc Roig respectivament, van fer una cordial i joiosa salutació. Aquest primer moment de la reunió va acabar amb la pregària inicial.

Abans de l’aprovació de l’acta de la darrera reunió, es van fer dues intervencions telemàtiques, una de la Sra. Miriam Feu, del Grup de treball d’anàlisi social de Càritas Catalunya, per explicar les novetats del proper informe Einsfoessa Catalunya. La Sra. Itziar Bravo en una segona connexió va explicar detalladament la Campanya de Nadal i la Campanya de targetes alimentàries “Jo com tu”, i es va obrir un interessant diàleg entre tots els assistents.

Després el president Sr. Roig va explicar i compartir diferents informacions que atenyien Càritas Catalunya i la seva tasca, reunions amb l’Administració, la presència i el treball als òrgans de Cáritas Española i altres activitats desenvolupades durant aquests mesos; també va presentar els nous càrrecs directius que s’han incorporat a algunes Càritas Diocesanes. L’administrador de Càritas de Catalunya, va oferir informació dels comptes de Càritas que van portar a un diàleg entre les diferents Càritas diocesanes, i es va fer un seguiment del pressupost així com de les previsions econòmiques. També hi va intervenir el Sr. Ferran Casamitjana que va desplegar l’Informe del Comitè Ètic i el va seguir en la seva exposició el Sr. Agustí Adell amb informació del nou model de distribució d’aliments a partir de la noves disposicions desplegades per la Unió Europea. També es va fer la proposta per a la seva aprovació del Calendari de reunions de Càritas Catalunya pel proper any 2023. El Sr. Fran Quirós va apuntar unes primeres propostes per ser treballades en l’àmbit del desenvolupament de les persones en les Càritas Diocesanes.

Per acabar la reunió el bisbe Vilanova va valorar molt positivament la tasca que s’havia fet al llarg del matí, des d’un sentit de treball comú entre tots els assistents. La pregària de l’avemaria per part de tots va donar per acabada la reunió.

Compartir