Assemblea General de Càritas Andorrana

El dia 14 de juny va tenir lloc l’Assemblea General de Càritas Andorrana que fou presidida per l’Arquebisbe i Copríncep, Joan Enric Vives, i pel President-Delegat Amadeu Rocamora i el Consilliari, Mn. Ramon Sàrries i on hi van participar els representants de les Càritas parroquials del Principat d’Andorra. L’Assemblea fou precedida per la celebració de l’Eucaristia on l’Arquebisbe glossà en la seva homilia el bell text de 2C 6,1-10 que va glossar i definir com un retrat del voluntari, col·laborador, treballador de Càritas: ens hem d’acreditar en totes les situacions com a servidors de Déu, sofrint amb molta constància la dissort, les angúnies, les contrarietats, les bastonades, les presons, els avalots, les fatigues, l’insomni, la manca d’aliment; en nosaltres ha de resplendir l’honestedat, el coneixement, la paciència, la bondat, la presència de l’Esperit Sant, l’amor sincer; pel missatge de veritat que anunciem, pel poder que Déu ens ha donat, hem de brandar amb la dreta i amb l’esquerra les armes de la justícia; pot ser que ens veiem honrats o deshonrats, que uns parlin bé de nosaltres, i d’altres en parlin malament, que ens tinguin per impostors, quan diem la veritat, que ens tinguin per desconeguts, quan som prou coneguts; sembla que morim, quan de fet vivim més profundament; ens han condemnat a diverses penes, però encara no ens han executat, en les nostres tristeses, sempre estem contents, enmig de la pobresa, n’enriquim molts, sense tenir res, som amos de tot.

Posteriorment s’inicià l’Assemblea amb les paraules de benvinguda de l’Arquebisbe i del President que manifestaren el seu agraïment per tot el treball que es du a terme per Càritas Andorrana en nom de l’Església catòlica durant la pandèmia que també ha afectat al Principat d’Andorra. En aquest sentit es destacà com Càritas Andorrana ha intentat estar sempre al costat dels més febles en la crisi sanitària del Covid-19 aportant ajudes específiques i acompanyament com per exemple l’atenció als temporers amb roba i aliments o la distribució d’aliments de primera necessitat. En total Càritas Andorrana ha ofert ajuda durant l’any 2020 a un total de 2259 persones: 817 residents i 1442 temporers/no residents.

A continuació es presentà la Memòria d’activitats 2020 de Càritas Andorrana amb el resum d’activitats on destaquen diferents programes com l’atenció primària, el rober, el banc d’aliments, el programa suport i la cura als transeünts. Altres campanyes que s’han dut a terme han estat la Campanya de reis on es va recollir 1.050 joguines que es van repartir entre 220 nens i nenes d’Andorra; la campanya de sensibilització per tal de conscienciar els infants i joves sobre la importància de ser solidaris i que ha fet que 16 centres escolars dels tres sistemes educatius participessin en aquesta iniciativa i la col·laboració amb el Centre Penitenciari d’Andorra a través de diverses aportacions de material als interns de La Comella.

Tot seguit es van presentar i aprovar els comptes corresponents a l’exercici 2020 que fan que s’hagin invertit en els diferents programes d’atenció amb un resultat negatiu de l’exercici 2020 de -251.443,33 euros.

Finalment, i tal com determinen els Estatuts de Càritas Andorrana, l’Assemblea va acordar proposar a l’Arquebisbe d’Urgell renovar com a Vicepresidenta de Càritas Andorrana la Sra. Canòlich Baró i la Presidenta de la Comissió d’Administració de Béns de Càritas Andorrana, Sra. Maria Soldevila. També es va proposar el Sr. César Garcia perquè entri a formar part de la Junta com a responsable de les relacions internacionals en substitució del Sr. Francesc Mora a qui l’Arquebisbe i Copríncep volgué agrair sincerament els seus 12 anys formant part de la Junta de Càritas Andorrana primer com a Vicepresident i posteriorment com a responsable de les relacions internacionals de Càritas Andorrana envers Càritas Europa i altres organismes.

Compartir