Assemblea de la FEMN

La “Fundació Esplais Santa Maria de Núria” (FEMN) va celebrar la seva Assemblea el dia 11 gener a Castelleserà. En ella, es va avaluar la Trobada de Centre de Bellvís del passat d’octubre, i es van crear les comissions organitzadores per les trobades de monitors de la FEMN, per formacions diverses, i es va informar, entre d’altres de la celebració que l’agrupament de Gaspar de Portolà farà amb motiu dels 10 anys de convocatòria de colònies a la zona de Balaguer.

La reunió, que va acollir els representants dels Patronat, encapçalats per Eloi Villalta, President i els representants els centres d’esplai de Santa Maria, Gaspar de Portolà, la Ferixa, Farigola, Albada, Xino-Xano, Aina, Sió, Aran-THal, Castellserrat, Sant Jaume i Guardiolada, fou presidida pel Consiliari Mn. Joan Pau Esteban.

Mn. Esteban va obrir l’encontre amb la benvinguda i després una pregària sobre la festa del Baptisme del Senyor, i va fer una breu reflexió relacionada amb el nostre baptisme i el compromís per la pau al món. Després es va fer lectura i aprovació de l’acta anterior, es presentà el balanç econòmic del 2019 i el pressupost del 2020, que foren aprovats i s’entrà en les avaluacions de les activitats, que van ser òptimes pel que fa a l’organització i la difusió i també per la participació del joves.

La propera assemblea se celebrarà el 18 d’abril acollits pel centre d’esplai l’Albada.

Compartir