Assemblea de Càritas Catalunya a Barcelona

El dilluns 2 de març va tenir lloc a Barcelona l’Assemblea general ordinària de Càritas Catalunya, que va presidir el bisbe delegat de la Tarraconense, el Cardenal Lluís Martínez Sistach, juntament amb la Presidenta de Càritas Catalunya, Sra. Carme Borbonès i representants de les Càritas de les deu diòcesis catalanes. Del nostre bisbat hi van participar el director de Càritas Diocesana, Sr. Josep Casanova i el Delegat Episcopal Mn. Jaume Mayoral.

Després de la pregària i la salutació per part del Sr. Cardenal, es va aprovar l’acta de la darrera assemblea i el Secretari general va presentar el balanç econòmic del darrer any, així com el pressupost per a aquest 2015. L’assemblea va aprovar els comptes per unanimitat, i tal com marca la Llei de la Transparència properament estaran penjats a la web de Càritas Catalunya.

Tot seguit es va donar la paraula als coordinadors de les diferents Comissions de treball que van fer un repàs a la tasca que es duu a terme i les propostes de treball per a aquest any en curs, així es va rebre informació de la comissió d’Immigració, de Formació i Voluntariat i per últim de la comissió Laboral, i es va obrir un diàleg a rel de les diferents intervencions.

En aquest moment de la sessió de treball, un representat del CECAS (Centre Català de Solidaritat) va informar breument de la tasca que es fa en aquest organisme depenent de l’Església i que es dedica a atendre persones amb drogodependències. Els membres de Càritas Catalunya han agraït la gran tasca que es fa en aquest camp de la marginació i exclusió social, tot manifestant el seu suport a aquesta Fundació.

També es va reactivar la Comissió de Treball que va sorgir del Taller de Directius de la Trobada de Voluntariat de Girona, es va encomanar un seguit de tasques per a poder donar forma i contingut a les peticions fetes per al dia a dia de Càritas Catalunya, una necessitat plantejada per les Càritas Diocesanes i per ser més efectives i presents en la societat i en els organismes institucionals. Es va reflexionar sobre dues activitats que cal seguir i acompanyar d’una manera ben feta, més enllà d’una funció subsidiària, que és la gestió d’aliments i de la roba de segona mà. Es constatà que cal fer un millor seguiment d’aquestes accions a partir de la normativa i de la realitat que tenim a casa nostra, i dels projectes que ja fan algunes de les Càritas diocesanes.

Per acabar es van aportar un seguit d’informacions que són de l’interès de totes les Càritas. El Projecte de col•laboració amb la Fundació IMO, que permet atendre persones sense recursos afectades de malalties visuals, i que necessiten atenció mèdica. S’han atès més de 200 persones, especialment molts infants, que tenien problemes de la vista. Una altra informació fou la presentació de tots els projectes que porten a terme les Càritas Diocesanes arreu del territori, un document que permet veure la riquesa d’activitats i projectes que es fan, sempre per a atendre i acompanyar les persones necessitades, projectes que atenen: acollida i acompanyament, necessitats bàsiques, família, infància i joventut, formació i inserció laboral, inserció social penitenciaria, inserció social VIH-SIDA, migració, salut mental, persones sense llar i habitatge, vellesa, voluntariat, economia solidària, suport psicològic i jurídic.

Jornada plena de l’activitat caritativa i social de l’Església a Catalunya, feina que es va fent amb els exclosos, els marginats i aquella societat que viu la pobresa en la seva manifestació més punyent, recolzats per les Càritas Diocesanes i el seu equip humà, de responsables, tècnics i voluntaris i voluntàries.

20150302 104153

Compartir