Assemblea de Càritas Catalunya

Dimecres dia 13 de juny va tenir lloc a la seu de la C.E.Tarraconense, a Barcelona, la reunió de l’Assemblea de Càritas Catalunya. La reunió va estar presidida pel Cardenal Mons. Joan Josep Omella, bisbe responsable de Càritas per la Conferència Episcopal Tarraconense, amb la presència de la majoria de directors i delegats de les 10 Càritas Diocesanes de Catalunya. En representació d’Urgell es van fer presents el seu Director, Josep Casanova i el Delegat episcopal, Mn. Jaume Mayoral.

Abans de l’inici de l’Assemblea va tenir lloc la reunió del Patronat de la Fundació CECAS (Centre Català de Solidaritat) on els seus responsables van fer un repàs de les activitats que ha dut a terme la Fundació. Tot seguit amb una pregària inicial de Mons. Omella s’ha iniciat la reunió de Càritas Catalunya. S’ha presentat l’informe de l’Auditoria dels Comptes corresponents a l’any 2017.

A continuació s’ha treballat el document de Proposta de Línies estratègiques de Càritas 2018-2020, amb el recull de les aportacions dels diferents agents que hi han intervingut, voluntaris, directius i tècnics, amb una roda d’opinions que va portar un seguit de millores per al text. Un altre punt de l’ordre del dia va ser el Codi ètic per a les Càritas amb seu a Catalunya i la pròpia Càritas Catalunya, a partir dels materials de Càritas Europa i Càritas Espanyola que es refereixen al codi ètic que cal tenir i seguir, un document que s’acabarà de perfilar en properes dates. El darrer moment de l’Assemblea va ser el repàs de les activitats de les diferents Comissions de Càritas Catalunya, els seus coordinadors van informar de les actuacions fetes en les seves comissions de treball. Un torn obert de paraules entre els assistents va tancar la reunió a les tres de la tarda, després es va compartir un dinar.

Compartir