Assemblea de Càritas Catalunya

Aquest dijous va tenir lloc una nova sessió de reunió de les deu Càritas Diocesanes amb seu a Catalunya. L’Assemblea va estar presidida pel Sr. Cardenal Lluís Martínez Sistach, amb l’assistència dels representats de les diferents Càritas del territori. Del nostre bisbat, es van fer presents el Director, Sr. Josep Casanovas, i el Delegat episcopal, Mn. Jaume Mayoral.
Com a primer punt del dia, es va fer un homenatge a la Presidenta de Càritas Catalunya en aquests darrers deu anys, la Sra. Carme Borbonès, que per motius personals havia presentat la renúncia, acceptada pels Bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense. El Sr. Cardenal va agrair en nom propi i de la resta dels bisbes la feina feta per la Carme Borbonès, la seva dedicació i entrega en la feina del dia a dia de Càritas Catalunya. En el seu torn de paraula, la Carme va donar les gràcies per tots aquests anys on ha pogut col·laborar en aquesta missió tan important de l’Església que és la Caritat; també va apuntar la tasca que ens cal fer com a Càritas a nivell d’Església i de societat catalana. Se li va entregar una ceràmica que volia recollir la seva feina i la de tants voluntaris i voluntàries de casa nostra amb aquest text: “Els voluntaris de Càritas, portadors d’esperança”, i el logotip de Càritas Catalunya que parla d’aquest cor de pregària, d’Església i de treball pels més necessitats.
Després es va obrir una roda d’intervencions i suggeriments, que va acabar amb la proposta de demanar, amb el vistiplau dels Srs. Bisbes, que la Sra. Carme Borbonès pogués continuar com a Presidenta “en funcions” fins el nomenament del nou President/Presidenta de Càritas Catalunya.
L’Assemblea també va treballar el tema de les noves normatives del repartiment d’aliments i tot allò que en fa referència. Per acabar, hi va haver un torn de precs i preguntes. Tot seguit, hi va haver la reunió del Patronat del CECAS per informar de tot allò que afecta en el funcionament del Centre Català de Solidaritat, tot repassant els diferents àmbits d’actuació.

Compartir