Assemblea de Càritas Catalunya

El dimecres 29 de novembre va tenir lloc l’Assemblea de Càritas, i una vegada més, tenia lloc de manera rotatòria en una de les Càritas Diocesanes amb seu a Catalunya, que és una manera de conèixer les diferents realitats i territoris diocesans. Aquesta vegada ens va acollir la Càritas Diocesana de Girona. Novament es van fer presents els diferents equips directius de la gairebé totalitat de les càritas diocesanes, que van estar acompanyats pel President de Càritas Catalunya, Sr. Francesc Roig, així com del bisbe Mons. Javier Vilanova que representava al Sr. Cardenal i Bisbe delegat de Càritas Catalunya, Mons. Joan Josep Omella. De la Càritas Diocesana d’Urgell va assistir el seu Director, Sr. Josep Casanova i el Delegat episcopal, Mn. Jaume Mayoral. No podem deixar de recollir la presència de l’Equip humà que gestiona els serveis de Càritas Catalunya: secretaria, administració, coordinació i comunicació.

El primer moment del matí va ser per la reunió del Patronat del CECAS (Fundació Centre Català de Solidaritat) on es van aprovar els nous membres del Patronat i de la Junta Rectora, i es van oferir comptes d’aquesta entitat de l’Església que treballa per aconseguir que homes i dones puguin sortir del món de la droga. Els presents van agrair la bona feina feta que estan fet, així com la col·laboració amb l’administració pública, altres entitats i la mateixa societat.

Després es va iniciar l’Assemblea de Càritas, i Mn. Lluís Suñer, que fa les funcions d’administrador diocesà, va saludar als presents. Ho va fer en nom del Bisbat que acollia la reunió. Tot seguit es va fer una breu pregària i es va presentar als assistents els nous directors i delegats que han agafat el relleu en algunes Càritas Diocesanes. També és va realitzar un acte d’agraïment al Sr. Salvador Busquests, darrer director de Càritas Diocesana de Barcelona que acabava el seu mandat, i va donar les gràcies per l’experiència viscuda, va animar a continuar treballant pels més vulnerables i per fer-ho des d’una fe compromesa.

El President va oferir una informació detallada de les moltes activitats en que es fa present Càritas, a través d’ell mateix o d’altres membres, i que sempre es busca defensar i explicar la tasca caritativa i social de l’entitat d’Església. Després va informar l’administrador, que va detallar les xifres econòmiques de Càritas. Finalment el coordinador d’Àmbits va explicar també detalladament el treball que es duu a terme en els diferents àmbits i comissions de treball que desplega arreu del territori les Càritas Diocesana amb el paraigües de Càritas Catalunya. En les tres intervencions es va compartir un ric diàleg on els participants va fer arribar a l’Assemblea les seves preguntes, suggeriments i experiències.

Hi va haver un llarg moment per explicar i debatre sobre els canvis en el model i la gestió del Fons FEAD que fa referència a la distribució d’aliments i les targetes per aliments, que és un debat que va quedar obert i del qual es farà un acompanyament per part dels coordinadors d’aquest àmbit, amb un diàleg amb l’administració i fent palesa del posicionament de Càritas. També es va presentar la proposta del Pla de Voluntariat de Càritas Catalunya pel 2024-2029, elaborada per la Comissió de Voluntariat i Formació, es va reconèixer la gran tasca que han fet i es va acordar acabar de perfilar alguns detalls del marc conceptual que s’implementarà properament en les deu Càritas Diocesanes.

Per acabar a més d’algunes propostes més es va fer arribar als presents la publicació de la col·lecció Dossiers amb el títol “Càritas Catalunya als mitjans de comunicació de l’Església” un material ben interessant que recull textos i col·laboracions que s’han fet. Amb la pregària de l’Avemaria i la mirada a la Mare de Déu de Montserrat, va cloure l’Assemblea.

Després de fer la fotografia de família, la Càritas amfitriona de Girona va convidar a un dinar al claustre de la catedral de Girona, un marc magnífic per acabar de comentar alguns temes i compartir fraternalment l’àpat. I encara abans de retornar a les diòcesis d’origen es va realitzar una visita al temple catedralici, amb una parada obligada per admirar l’impressionant “Tapís de la Creació”.

Compartir