Apunta’t a classe de religió. Ara, tu tries!

Benvolguts pares i mares de família:

Durant la segona quinzena de febrer 2011 fareu la preinscripció dels vostres fills a l’escola pel proper curs i ben aviat la matrícula. Heu d’exercir ben lliurement el vostre dret a la classe de Religió Catòlica per als vostres fills.

Els qui heu decidit per a ells el Baptisme, la Primera Comunió i la Confirmació, ho fareu per coherència amb la pròpia identitat. Però àdhuc els no batejats i/o no creients és bo que també ho facin, per interès cultural, per tal que llurs fills puguin conèixer i entendre millor tot aquest ample ventall de les repercussions de la Religió Cristiana i de les altres Religions en l’art i en els costums del món que ens envolta. ¿Com els alumnes poden entendre la pintura, l’escultura, la música, la història dels homes i fins i tot les nostres festes sense el coneixement del fet religiós?

A diferència de la Catequesi que es dona en el sí de la família o de l’Església i que pretén fer viure més intensament els sagraments i la vida cristiana del batejats, la classe de Religió vol capacitar l’alumne per establir un diàleg entre la fe i la multiculturalitat d’avui.

La classe de Religió Catòlica ofereix als alumnes que ho vulguin:

 Una formació integral que pugui donar sentit global i ple al fet de viure.
 El coneixement de Jesucrist i de l’Església presentat de forma ordenada i raonada i amb rigor pedagògic.
 Referents i criteris morals de transcendència que ajuden a actuar responsablement encara que un hagi de nedar contra corrent.
 Valoració acurada de les altres religions i diàleg obert entre cultures i religions diverses.

Entre tots hem d’evitar que es doni un buit moral i cultural en els vostres fills. Mireu de fer-los veure que aquesta és una alternativa molt important encara que altres siguin també suggestives. Així ho heu fet els darrers anys al nostre Bisbat el 71% dels pares a Primària i el 42% a Secundària.

El/la Mestre/a de Religió de la vostra escola, el Delegat Diocesà d’Ensenyament i el Mossèn de la Parròquia, que us desitgem el millor, us volem recordar que, coherents amb els vostres principis de voler educació integral, demaneu, ben expressament, la classe de Religió per als vostres fills. Ningú no ha de decidir per vosaltres.

 

Us saludem ben afectuosament,
El Rector de la Parròquia
El Delegat Diocesà d’Ensenyament, Mn. Pepe Chisvert
Compartir