“Apòstols per als joves”. Dia del Seminari 2018

“Apòstols per als joves” és el lema de la Campanya del Dia del Seminari 2018, en sintonia amb la preparació del Sínode dels Bisbes del proper mes d’octubre sobre “Els joves, la fe i el discerniment vocacional”. Tots a l’Església estem urgits a fer una veritable “conversió pastoral” cap als joves i la seva cultura, per ser acompanyants del seu itinerari personal i comunitari de creixement humà i existencial, de plantejament de la vida com a vocació i de confessió de fe en Crist. Però a ningú no se li escapa que els joves i la pastoral juvenil requereixen apòstols que els dediquin les seves vides i esforços evangelitzadors, i si són joves i comparteixen els seus somnis, els seus dubtes, les seves lluites, alegries i esperances, encara millor. A cada generació Déu Pare de misericòrdia li envia treballadors del seu Regne. Hem de valorar aquestes vocacions, demanar-les amb fe i perseverança, i formar-les perquè l’Església pugui enviar-les, en nom del Bon Pastor, amb l’amor i el suport de tota l’Església.

Recentment la Congregació per al Clergat i els Seminaris ha elaborat un Pla fonamental per a la formació dels seminaristes de tot el món, la “Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis. El Do de la vocació presbiteral” (desembre 2016), que és la clau d’una nova etapa formativa i configurativa dels “pastors-evangelitzadors” dels nous temps.

El Dia del Seminari fixa la nostra mirada en l’etapa de la formació “inicial” dels futurs sacerdots, que després té la seva continuïtat en la formació “permanent” al llarg de tota l’existència. El Seminari ha de tenir molta cura de l’acollida dels candidats, que ja no provenen majoritàriament dels Seminaris Menors sinó de vocacions joves i adultes. Ha de discernir aquest moment de l’entrada al Seminari acollint el Curs Propedèutic o introductori, necessari a tots per al discerniment. I després segueixen dues etapes importants: la del “discipulat”, amb els estudis filosòfics, i la “configurativa” amb Crist, amb els estudis teològics, per desembocar en una etapa última en el període de formació inicial, la “síntesi vocacional o etapa pastoral“, amb la immersió en l’acció pastoral de la Diòcesi.

Hem de valorar amb amor eclesial el que es viu al nostre Seminari diocesà i interdiocesà, la dedicació dels Rectors i els seus Equips de formadors, la tasca específica i tan important dels directors espirituals, així com dels professors. I especialment hem d’encomanar i apreciar la formació lenta de creixement i de maduració de tots els seminaristes de Catalunya. Actualment a Urgell tenim 6 seminaristes majors. El total de Catalunya és de 86, i aquest any passat van ser ordenats 9 preveres. Són moltes vides, moltes respostes exemplars a la vocació divina, que totes donen testimoni del poder de la gràcia de Déu sobre la debilitat dels homes, “perquè així ressalti encara més el poder de la gràcia”. Ho constatem les Diòcesis, i les seves famílies i parròquies d’origen. Els joves que es preparen per ser “apòstols per als joves” i sacerdots sants, formen una constel·lació de llum que dóna esperança a la nostra fe. Donem gràcies en el Dia del Seminari per tota l’obra bona que Déu ja ha començat en els nostres futurs sacerdots.

Compartir