“Aneu a treballar a la meva vinya!”

Aneu a la meva vinya! ens reclama amb insistència el Senyor (Mt 20,1-16). I a tota hora, fins al final de la jornada, ens crida i té interès que anem amb Ell, a treballar pel Regne de Déu, a estimar i donar la vida pels germans, imitant la seva caritat pastoral. I la nostra resposta ha de ser com la dels servents que saben que estan fent el que el Senyor vol i els mana, contents d’haver estat cridats i menys pendents dels resultats, com de poder col·laborar en l’acollida del Regne de Déu. Com suggereix el mateix Jesús (Lc 17,5-10), diguem: “som servents inútils, sense cap mèrit…” només fem el que hem de fer. Això dóna molta pau! Abandó, gratuïtat, servei, humilitat, acollida del do de Déu, fraternitat, oració i acció de gràcies! La fecunditat del servei no està en la seva productivitat, sinó en el fet de servir, de treballar amb el Senyor i per al Senyor. Aquesta és la font de la nostra joia cristiana, i el que fa que sempre podem servir i treballar, a totes les edats; sempre serem útils a Déu, fins quan estiguem aparentment rendits, o sense forces per a fer tant o igual com potser fèiem abans, o perplexos perquè la realitat és difícil de comprendre i abastar…

Tenim al davant tot un curs, un temps de gràcia i un temps per a viure l’amor i les obres de la fe. Us vull recordar alguns esdeveniments que marcaran el present curs 2018-2019:

  • El Papa Francesc ens va regalar el mes de març una bellíssima exhortació seva, “Alegreu-vos-en i celebreu-ho” (“Gaudete et Exsultate”), perquè vol «fer ressonar un cop més la crida a la santedat, procurant encarnar-la en el context actual». Santedat que demanarà de nosaltres unes conversions pastorals i personals, que haurem de reflexionar en aquest curs.
  • El Sínode dels Bisbes que acaba de començar a Roma, que tracta de “Els joves la fe i el discerniment vocacional”. Hem de pregar pel Sínode, i estimar els joves i patir per la seva fe i la seva creixença en els valors i virtuts evangèliques i humanes. No menystinguem els seus somnis i no passem de llarg de les seves carències. Necessiten de Crist i ens necessiten a nosaltres, els adults, encara que no ho reconeguin d’entrada.
  • El proper dia 14 d’octubre seran canonitzats a Roma St. Pau VIè. papa, i St. Òscar Romero, bisbe. Dos grans pastors de referència que van ser fidels martirialment a la vocació rebuda; a la veritat que no podien dissimular o trair; fidels al Concili Vaticà II obra de l’Esperit Sant en els nostres dies. I els dos foren uns grans enamorats de Crist i de l’Església, els dos recentrats en el Senyor.
  • Al març de 2019 es compliran els 50 anys del Missal Romà de Pau VIè. que fem servir per celebrar l’Eucaristia, font i cim de la vida cristiana. Estimem el Missal, aprofundim la seva ensenyança, comprometem-nos a créixer en l’art de celebrar bé, usant tots els recursos del Missal, i fomentant l’activa i fructífera participació de tot el Poble de Déu.
  • També hi haurà més coses a tenir presents: l’acabament de la 1ª Guerra Mundial i l’amor a la Pau; la prevenció dels abusos i la penitència que ens toca assumir com a cristians, per l’escàndol dels nostres germans que han estat pecadors o delinqüents; la realitat dolorosa de la societat catalana, amb empresonats i exiliats, amb judicis pendents, i la necessitat de trobar concòrdia, respecte mutu i fraternitat entre nosaltres i amb els altres pobles.

Anem amb el Senyor a treballar per la seva vinya estimada! El Senyor ens ajudarà a  “fer tot el que Ell ens digui”, i Maria ens sostindrà. Bon inici del curs!

Compartir