Andorra acull una nova família de refugiats sirians

Una família de refugiats sirians formada per 6 persones ha arribat aquest dimecres dia 17 de maig a Andorra, i han estat rebuts i acompanyats a la seva nova llar pel Servei d’Atenció a Persones Refugiades del Govern. Amb aquest nucli familiar es completa el compromís adquirit per Andorra davant la comunitat internacional sobre l’acolliment de les persones procedents del conflicte sirià i que s’ha pogut dur a terme gràcies al conveni signat amb la Comunitat de Sant’Egidi per a la creació d’un corredor humanitari.

Aquesta és la quarta família que arriba al Principat a través del corredor humanitari creat amb la Comunitat de Sant’Egidi que possibilita l’acolliment segur de refugiats. Precisament representants d’aquesta Comunitat cristiana són els responsables d’acompanyar-los fins a arribar al país procedents de Beirut.

La família compta amb el suport permanent del seu referent d’Afers Socials per adaptar-se de la millor manera al país. Des del Govern es faran totes les gestions pertinents per procurar un procés d’acollida i integració adient dels nouvinguts. Així, se’ls oferirà suport en les gestions i la cobertura de les necessitats bàsiques, tramitació de la documentació d’immigració i de la CASS, i el suport dels menors en el centre educatiu, aprenentatge del català o recerca laboral.

El Govern va aprovar el 2017 el Projecte de llei de protecció temporal i transitòria per raons humanitàries, un text que va ser aprovat pel Consell General el març del 2018 i que es va sumar a la signatura del protocol amb la Comunitat de Sant’Egidi per a la creació del corredor humanitari. Amb aquesta, un total de quatre famílies de refugiats sirians, arribades els entre el 2018 i el dia d’avui, han fet d’Andorra el seu país de residència.

Compartir