Salvador Pié-Ninot a la 2ª Jornada de formació permanent per als preveres i diaques

El dia 19 de febrer, al Santuari del Sant Crist de Balaguer, va tenir lloc la 2ª jornada del curs de formació permanent per als preveres del Bisbat d’Urgell, presidida pel Vicari General Mn. Ignasi Navarri i pel Vicari de Pastoral Mn. Antoni Elvira. El ponent fou el Dr. Salvador Pié-Ninot, teòleg, professor emèrit de la Facultat de Teologia de Catalunya i de la Pontf. Universitat Gregoriana de Roma i Rector de la Basílica de Santa Maria del Mar.

El Dr. Pié oferí dues xerrades als preveres i diaques a partir del Document de la Comissió Teològica Internacional El cristianisme i les religions insistint en la dimensió de Jesucrist com a Únic Mitjancer entre Déu i els homes.

Va recordar com en diversos grans documents del Concili Vaticà II apareix com la salvació obrada per Jesucrist pot ser rebuda per part no només dels cristians, sinó també per tots els homes de bona voluntat. Així cità 2 grans textos de les Constitucions del Concili Vaticà II:

  • Gaudium et spes n. 22: “En realitat, el misteri de l’home només s’aclareix veritablement en el misteri del Verb encarnat […] Això no sols és vàlid per als cristians, sinó també per a tots els homes de bona voluntat, en el cor dels quals la gràcia actua d’una manera invisible. Crist va morir per tots, i la vocació última de l’home és efectivament una de sola, és a dir, divina. Hem de sostenir, doncs, que l’Esperit Sant ofereix a tothom la possibilitat d’associar-se a aquest misteri pasqual de la manera que Déu sap.
  • Lumen Gentium n. 16: “Finalment, els qui encara no han rebut l’Evangeli guarden relació amb el poble de Déu per diferents motius […] Però el designi salvador abasta també aquells que reconeixen el Creador, entre els quals hi ha en primer lloc els musulmans, honorant-se de tenir la fe d’Abraham, adoren juntament amb nosaltres un sol Déu, únic, misericordiós i jutge dels homes a la fi del món. I Déu tampoc no és lluny d’altres que enmig d’ombres i imatges cerquen el Déu desconegut [..].

El Dr. Pié també va fer referència a la Declaració Dominus Iesus sobre la unicitat i la universalitat salvífica de Jesucrist i de l’Església.

La jornada es clogué amb un dinar de germanor entre tots els assistents.

Compartir