“Allargar la mà al pobre”

Un any més tornem a celebrar —i amb ganes— la Jornada Mundial dels Pobres, amb el lema elegit pel Papa Francesc «Allarga la mà al pobre». Pren un sentit especial per a nosaltres, en aquests temps que estem vivint de crisi social que ens afecta com a societat i en tant que Església. La simbologia de la mà estesa es fa palesa en aquest moment, i entronca amb el nostre missatge d’enguany en la campanya institucional de Càritas: «Allarga la mà i enreda’t». La mà, aquest apèndix del cos tan necessari i útil en la vida quotidiana de les persones: mans que ens serveixen i que alhora, poden ajudar, i molt, als altres. Qui no ha sentit l’expressió «mans a l’obra», o «ens falten mans»… unes frases ben encertades per a la jornada que celebrem.

El Papa, en el seu missatge, ens demana que sapiguem allargar les mans. En la situació que vivim no es poden quedar amagades dins de les butxaques de la nostra comoditat i el nostre egoisme, d’aquest egoisme que vol no tenir que anar a trobar als altres. Tot sovint les volem mantenir en zona de confort, protegides amb els guants de la indiferència i de la vanitat. La claredat del missatge pontifici no pot deixar-nos dubtant de quina ha de ser la nostra resposta, només pot ser una, allargar les mans amb totes les nostres forces i amb tot el nostre ser creient, cap el pobre i l’exclòs, que la situació d’emergència sanitària i social ha fet créixer en les nostres parròquies. Ha de ressonar en nosaltres com a homes i dones de fe el clam valent i profètic de l’encíclica Fratelli tutti que ens demana fraternitat i amistat social, una fraternitat que lluny del distanciament social, tan repetit i predicat aquests dies, vol generar un compromís de proximitat d’acció vers els més pobres.

Hem de complementar aquest allargar la mà al pobre que ens diu el Sant Pare, amb la generositat de l’«enreda’t» de Càritas. Ens hem d’enredar per expandir en la societat i en l’Església una opció de comunitat global, caritativa i més fraternal que mai.

I acabo, recollint l’acció de Pilat que recull Mateu (27,24a) quan «es va rentar les mans». Espero que ens faci reaccionar i ens posi a treballar pel Regne de Déu. Fugim d’aquest gest bíblic i fem de les nostres mans una acció d’ajuda als més pobres!

Els creients no podem passar, i amb Càritas ens hem de deixar enredar per al bé dels més vulnerables, no us sembla?

Mn. Jaume Mayoral, Delegat Càritas d’Urgell

Heus ací un petit tastet del missatge del Sant Pare, que ens pot estimular a viure l’amor als pobres, conscients que en cada un d’ells podem trobar Jesús, el Senyor, que ens va revelar que estaria present en els seus germans més dèbils.

Compartir