Alegrem-nos que avui és Pasqua!

Avui és Pasqua!
 
Que ressonin amb força les paraules recents de Papa Francesc
als joves i a tots:
“Crist viu, esperança nostra, i Ell és la més bella joventut d’aquest món…
Ell viu i et vol viu! Ell està en tu, Ell està amb tu i mai no se’n va.
Per més que te n’allunyis, allà hi ha el Ressuscitat,
cridant-te i esperant-te per tornar a començar.
Quan et sentis envellit per la tristesa, les rancúnies,
les pors, els dubtes o els fracassos, Ell hi serà
per retornar-te la força i l’esperança.”
 

Avui és Pasqua i el món s’omple d’esperança!
La seva llum gloriosa ho envaeix tot, ho omple i transforma tot.
La tenebra, el pecat i la mort han estat vençuts.
Gràcies, Senyor, per la vostra santa Resurrecció.
Gràcies per obrir-nos el cel a tota la humanitat,
per fer triomfar l’amor sacrificat, que tot ho transforma,
per haver enviat l’Església, comunitat de germans,
i per haver fet renéixer la Creació sencera.
 

Avui és Pasqua i la mort ha estat vençuda!
Pel l’amor crucificat del Senyor, tot el món ha renascut, 
amb una vida i una pau noves.
El pecat i la culpa ja no tenen l’última paraula,
perquè la seva misericòrdia és més forta, i tot ho guareix i salva.
Crist ho ha pagat tot per a tots!
Estimar és imitar-lo i donar la vida pels germans.
Que Ell obri els nostres cors a l’amor compromès i servicial, 
semblant al seu, que posa els pobres en el centre de tot.
 

Envieu-nos el vostre Esperit Sant, Senyor,
que ens transformi en temples d’amor ardent
i ens faci viure en l’alegria i el consol de ser amics vostres.
Gràcies perquè ens heu cridat a ser
testimonis de la vida nova de la Resurrecció.
 

Santa i Joiosa Pasqua a tots!

Compartir