Alegrem-nos amb la Verge Maria

Durant tota la Pasqua, l’Església canta a Maria, que és Assumpta i ressuscitada al cel, amb una pregària senzilla i molt estimada del Poble de Déu, el “Regina coeli”. Implorem la nostra Mare amb insistència i devoció en aquests dies de preparació a la Pentecosta, quan Maria i els apòstols reberen les llengües de foc de l’Esperti Sant i s’inicià el camí missioner universal de l’Església. També encomanem-li el pelegrinatge que la Diòcesi farem aquests propers dies del 29 a l’1 de juny al Santuari de la M. de Déu de Lourdes, amb els malalts. Volem viure “la perfecta alegria pasqual”, que Ella va gaudir i que, de ben segur, vol que també nosaltres celebrem amb humilitat plena d’entusiasme, i que perduri en tots nosaltres més enllà de la Pasqua.

Durant tot aquest mes de maig, a molts santuaris i ermites del Bisbat li anem cantant a la Immaculada Verge Maria la lloança pasqual que tan bé li escau: “Regina coeli… Reina del cel, alegreu-vos! Perquè Aquell que meresquéreu portar, ha ressuscitat tal com va dir. Pregueu Déu per nosaltres! Al·leluia!”. És una pregària breu i joiosa, plena de sentors de llum, cantadora de la Vida del Ressuscitat al qual unim el goig únic de la seva Santíssima Mare, la primera a qui Ell visità –segons la tradició, que sant Ignasi recull al llibre dels Exercicis-, per confortar-la i unir-la per sempre al seu goig. I segur que Ella desitja que els seus fills i filles de tot arreu i de tots els temps puguem participar del seu goig. Maria és font i causa de la nostra alegria!

¿On són les fonts de l’alegria? Segons el Catecisme de l’Església Catòlica trobarem goig en la recerca de Déu: “Alegreu-vos els qui busqueu el Senyor” (Sl 105,3); l’assolirem en la fe, que ja és començament de la vida eterna; en la contemplació de l’obra creadora de Déu, que no abandona mai la seva criatura; en les virtuts humanes que donen el goig per dur una vida moralment bona; en la caritat, el fruit de la qual és el goig; i en la vivència de les Benaurances que remeten a una perfecció que passa per la Creu (C.E.C. 30, 163, 301, 1804, 1829 i 2015).

En la festa de l’Ascensió, preparant-nos per l’esclat del foc diví de l’Esperit que rebrem a la Pentecosta, sentim-nos urgits a celebrar, amb Maria, la nostra Mare i la nostra Protectora, la joia exigent de la Pasqua! Preguem-li en aquest mes de maig i sempre, amb confiança de fills. “Els apòstols eren constants i unànimes en la pregària, juntament amb Maria, la Mare de Jesús” (Ac 1,14), i així ho hem de ser també nosaltres. Ella mira i abraça els seus fills amb amor i intercedeix constantment per tots, perquè tinguem pau i siguem fecunds en l’amor i les bones obres. Demanem-li que acompanyi especialment els infants i joves que ara fan la primera comunió i reben la confirmació, que ajudi els malalts, que conforti els atribulats, que beneeixi les famílies, que sostingui les vocacions d’especial consagració i que, a tots, ens ensenyi a ser agosarats en el goig i en l’esperança, i testimonis coratjosos i coherents de l’Evangeli de Jesús.

Compartir