Ajudem que Càritas pugui ajudar

Recentment hem pogut celebrar les Assemblees de Càritas Diocesana i de Càritas Nacional d’Andorra, que ben agermanades són l’expressió viva de la caritat de tot el nostre Bisbat. En les assemblees hem aprovat sengles Memòries, és a dir, els reculls de l’acció i els programes de la caritat organitzada a la nostra Diòcesi en tot un any. Molta feina i molts recursos dels quals podem donar-ne gràcies a Déu! L’amor és responsabilitat de tots, i ben personalment, però també cal una certa organització de la comunitat cristiana en ordre a fer bé les coses i a programar-les amb major eficàcia i optimització. Càritas és la caritat de tota la nostra Diòcesi que fa visible i concret el rostre del Senyor misericordiós envers els qui passen carències i necessitats.

L’acció de Càritas va més enllà d’uns programes i unes xifres que es poden fer públiques. Respon a la manifestació d’aquest àmbit essencial de la mateixa Església que és la caritat. Com afirma el Sant Pare Benet XVI a l’encíclica sobre l’amor cristià (Deus caritas est), “l’exercici de la caritat és un dels àmbits essencials de l’Església, juntament amb l’administració dels Sagraments i l’anunci de la Paraula: practicar l’amor cap a les vídues i els orfes, els presos, els malalts i els necessitats de tot tipus, pertany a la seva essència tant com el servei dels Sagraments i l’anunci de l’Evangeli. L’Església no pot descuidar el servei de la caritat, com no pot ometre els Sagraments i la Paraula” (n. 22).

Els Bisbes de Catalunya en el nostre Document del gener de 2011 “Al servei del nostre poble” i analitzant els greus problemes que ocasiona l’actual crisi econòmica i financera, que paguen els més febles de la societat, fem notar que és necessari valorar i agrair “tot el que s’està fent des de les comunitats parroquials i les institucions solidàries, especialment des de Càritas i altres institucions d’ajuda, amb tants voluntaris mobilitzats i tantes persones, que estan posant els recursos pastorals i d’assistència que l’Església té al seu abast, al servei dels afectats per aquesta crisi”. I els Bisbes demanem “que es mantingui i creixi aquest treball caritatiu, amb noves iniciatives que promoguin la solidaritat i la justícia, i alhora s’incentivin les activitats empresarials responsables per tal de mantenir i ampliar els llocs de treball. Tots hem de continuar en el camí del servei i l’entrega generosa envers els qui més ho necessiten.” I convidem a mirar endavant i a “treballar més esforçadament pensant en les generacions futures. Que tots els agents socials -autoritats, empresaris, dirigents, treballadors- no decaiguin en l’esforç, malgrat la duresa de les circumstàncies, i treballin amb esperança, fent-ho d’acord amb els grans valors humans i cristians” (n. 16).

Donem gràcies a Déu per tots els qui formen Càritas parroquials i Diocesana, voluntaris i professionals, per la seva dedicació al proïsme que ens necessita, i pels béns que la generositat fa compartir. I donem gràcies sobretot pels qui confien que allò que aporten a través de Càritas als germans més necessitats, sigui molt o poc, siguin donatius, ajudes, menjar, roba i temps… així com pregària i interès per ells…, tot acull i promou l’arribada del Regne de Déu enmig de nosaltres, que -com diu el prefaci de la Missa de Jesucrist Rei de l’Univers- és un “Regne universal i etern, Regne de veritat i de vida, Regne de santedat i de gràcia, Regne de justícia, d’amor i de pau”. Fem realitat el bell lema de Càritas: “Ajuda’ns a ajudar!“, ajuda’ns a acollir el Regne de Déu!

Compartir