Això s’aprèn a l’escola. Apuntat a la classe re Religió: ara, tu tries

• Per aprendre a respectar el MEDI AMBIENT tinguem cura del món que Déu ha posat a les nostres mans.
• Per comprendre i viure la SOLIDARITAT com un valor que es fonamenta en l’amor als altres.
• Per entendre la nostra CULTURA i les nostres tradicions, amb profundes arrels cristianes.
• Per apropar-nos als CONTINGUTS de la FE amb rigor acadèmic, sentit crític i oberts al diàleg.

L’assignatura de RELIGIÓ CATÒLICA és una resposta a les inquietuds de mares i pares que volen una oportunitat per a què els seus fills aprenguin a l’escola allò que dóna sentit i consistència a la vida.

Els valors fonamentals de l’assignatura de Religió catòlica són els més importants per a nosaltres. Aquets valors afecten tots els àmbits de la nostra vida: a casa, a l’escola, al carrer.

L’oferta i la presència normal de l’ensenyament Religiós a l’escola, no hauria de ser una qüestió ideològica, sinó un dret fonamental dels pares, de cara a l’educació integral de llurs fills, ja que els valors espirituals formen part essencial del desenvolupament de la persona, com recull l’article 27-3 de la Constitució Espanyola: “Els poders públics garanteixen el dret que assisteix als pares per tal que els seus fills rebin la formació religiosa i moral que estigui d’acord amb les seves conviccions”.

Apunta als teus fills a classe de Religió. Ara, tu tries.

Mn. Pepe Chisvert
Delegat d’Ensenyament. Bisbat d’Urgell

Compartir