Agraïment al Sant Pare Benet XVI per la seva Visita Pastoral

amb_els_cardenals

Els Bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense volem agrair a Déu el goig d’haver tingut el Sant Pare Benet XVI entre nosaltres, els proppassats dies 6 i 7 de novembre, quan ha vingut a Barcelona invitat pel Sr. Cardenal per dedicar la basílica de la Sagrada Família i per visitar l’Obra del “Nen Déu”.

Fem un agraïment també a la persona del Sant Pare, que amb les seves paraules i la seva presència ens ha confirmat en la fe i ens ha encoratjat en el nostre camí de cristians. Ens sabem portaveus dels milers i milers de fidels, que durant aquell cap de setmana han pogut escoltar els ensenyaments del Successor de Pere, pregar amb ell i seguir-lo durant les hores que ha conviscut amb nosaltres.

Som conscients, com Benet XVI, que la dedicació de la Sagrada Família ha estat el cimal i la desembocadura d’una història d’aquesta terra catalana que, sobretot des del final del segle XIX, ha donat una plèiade de sants i de fundadors, de màrtirs i de creadors de cultura i bellesa cristians, així com tants fills de l’Església dedicats a l’ensenyament, la beneficència o la cura dels malalts i discapacitats.
Al mateix temps, fem nostra la seva pregària, que formulà solemnement durant aquella celebració: “En contemplar admirat aquest recinte sant de bellesa sorprenent, amb tanta història de fe, demano a Déu que en aquesta terra catalana es multipliquin i consolidin nous testimonis de santedat, que prestin al món el gran servei que l’Església pot fer i ha de fer a la humanitat: ser icona de la bellesa divina, flama ardent de caritat, via perquè el món cregui en Aquell que Déu ha enviat (cf. Jn 6,29)”. I acollim de cor la seva crida a “multiplicar els gestos concrets de solidaritat efectiva i constant, manifestant així que la caritat és el distintiu de la nostra condició cristiana”.
Encoratjats per aquesta crida, nosaltres, Bisbes de la Tarraconense, ens proposem i proposem a tot el poble cristià que peregrina a Catalunya, una nova primavera de l’esperit, una nova embranzida evangelitzadora al servei de tota la societat, i una generosa entrega als més petits i necessitats : que cadascú en el seu entorn sigui flama ardent de fe i de caritat.
Els Bisbes de Catalunya

Tarragona, 14 de novembre de 2010

Compartir