Admissió als ordes del seminarista Òscar W. Arciniegas

El dia 27 d’octubre a la Capella del Seminari Major Interdiocesà de Catalunya, a Barcelona, el Bisbe d’Urgell admeté als Ordes sagrats el seminarista d’Urgell Òscar W. Arciniegas en una entranyable celebració en què participaren el Rector del Seminari d’Urgell Mn. Ignasi Navarri, el Rector del Seminari Interdiocesà Mn. Norbert Miracle, molts capellans amics i que l’han ajudat en el seu procés vocacional, i els seminaristes actualment residents al Seminari Interdiocesà. També hi pogueren assistir dos germans seus actualment a Catalunya i una família colombiana amiga, molt vinculada al seu procés vocacional ja des de Bogotà.

Actualment els seminaristes del Seminari d’Urgell són 6, 5 dels quals resideixen al Seminari Interdiocesà, cursant el Curs Propedèuitic Filosofia i Teologia, i l’Òscar Arciniegas que ja és en etapa diaconal a Balaguer.
El seminarista Òscar W. Arciniegas que arribà de Colòmbia el 2001, ha realitzat els seus estudis primer a La Seu d’Urgell, i els filosòfics i teològics a Barcelona, i ara està acabant la llicenciatura en Filosofia, a la Facultat de Filosofia de Catalunya de la Universitat Ramon Llull. Ha col·laborat al llarg dels seus anys de formació a les Parròquies de La Seu d’Urgell, Agramunt i actualment és seminarista adscrit a la Parròquia de Balaguer. Col·labora en les diverses tasques i grups de Balaguer, i també a la pastoral envers els immigrants.
L’Admissió als Ordes rebuda és la benedicció que el Bisbe dóna a la vocació d’un candidat a rebre el Diaconat i el Presbiterat, perquè continuï la maduració en la formació, Déu l’ajudi en la seva vocació i així es bendisposi a l’ordenació sagrada que ha de rebre pròximament.

2009-10-27__scar_0082009-10-27__scar_0052009-10-27__scar_0072009-10-27__scar_0112009-10-27__scar_0132009-10-27__scar_0142009-10-27__scar_0152009-10-27__scar_0172009-10-27__scar_0182009-10-27__scar_020

Compartir