Acollim amb afecte i comunió el nostre Arquebisbe Metropolità

Un nou Arquebisbe Metropolità de Tarragona serà ordenat de bisbe el proper dissabte dia 8. Es tracta de Mons. Joan Planellas i Barnosell i és gironí nascut a Verges fa 63 anys. És doctor en teologia i professor, i actualment era Degà de la Facultat de Teologia de Catalunya. Ha estat elegit pel Sant Pare Francesc com a nou Arquebisbe Metropolità de Tarragona, successor de Mons. Jaume Pujol i Balcells que ha servit durant quinze anys aquella arxidiòcesi. En donem gràcies a Déu i supliquem ja des d’ara pel ministeri episcopal que és cridat a viure entre els germans de l’Arxidiòcesi metropolitana i primada de Tarragona, així com pel seu lliurament a la comunió que està cridat a exercir envers les seves 6 Diòcesis sufragànies, com la nostra d’Urgell.

Hem d’encomanar el servei de comunió interdiocesana entre les 10 Diòcesis amb seu a Catalunya, que formem la Conferència Episcopal Tarraconense, que per dret presideix l’Arquebisbe de Tarragona. És necessària una nova empenta de presència evangelitzadora i de cooperació interdiocesana, en una societat catalana cada vegada més interrelacionada. Es tracta de reafirmar la nostra voluntat de servir amb amor i de forma unida el que ha estat una unitat pastoral que formem ara aquestes deu Diòcesis amb seu a Catalunya, Barcelona amb les seves dues sufragànies Terrassa i Sant Feliu de Llobregat, i Tarragona amb les seves, Girona, Lleida, Solsona, Tortosa, Urgell i Vic, especialment si volem continuar fidels al que l’Esperit Sant ens va fer descobrir a través del Concili Provincial Tarraconense de 1995.

Acceptant les sorpreses de Déu, hem de creure que és Jesucrist qui, per l’Esperit Sant, continua guiant la seva Església. És Ell el primer interessat a fer-la lluminosa enmig del món i Ell ja sabrà ajudar-nos amb la fortalesa de l’Esperit Sant, perquè els descoratjats reprenguin l’alè i sigui la fe la nostra força. Tenim molt de treball evangelitzador i de servei caritatiu al davant. Cridats a ser Església samaritana, enviada a les perifèries, que afavoreix la cultura de l’encontre i el diàleg social. Fem-ho amb confiança i amb inventiva! Els reptes de l’Església a Catalunya, a Espanya i a Europa són molts i variats. El perill és agafar por, recels o desànims. Cal la confiança i el coratge que brollen de la fe en Crist Ressuscitat. Hem de  saber convertir aquests reptes en oportunitats d’engrescament per a la missió, com a cooperadors del Regne de Déu i portadors de la seva salvació a tots.

La nostra Diòcesi d’Urgell, la més gran de les deu en territori (7.630 km2), però modesta en fidels (215.000), rica en visitants i noble per la seva història, saluda i acull amb afecte especial el seu nou Arquebisbe metropolità Mons. Joan Planellas que ara és posat al davant dels germans perquè guiï l’Arxidiòcesi de Tarragona i presideixi les reunions dels Bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense. Encomanem-lo fervorosament. Estem convençuts que Déu acompanya el camí de la seva Església i el fa evangèlicament eficaç. Ell suplirà les nostres mancances i farà arribar un devessall de gràcia i de consol a totes les Esglésies que fem camí a Catalunya.

Compartir