Acció litúrgica de Divendres Sant

A la Catedral de Sta. Maria de La Seu d’Urgell, l’acció litúrgica de la Passió del Senyor va ser presidida per l’Arquebisbe d’Urgell, Joan-Enric Vives, el Divendres Sant dia 2 d’abril.

La celebració de la Passió del Senyor va comptar amb 3 parts: Litúrgia de la Paraula, Adoració de la Creu i Sagrada Comunió.

La Litúrgia de la Paraula va començar amb la lectura del llibre del profeta Isaïes i la lectura de la carta als Hebreus. Després es va proclamar el bell text de la Passió segons Sant Joan. Després de l’homilia va tenir lloc la Pregària universal que en aquest dia és especialment solemne. Enguany es va afegir una intenció especial “pels qui sofreixen en temps de pandèmia” demanant que “Déu Pare concedeixi salut als malalts, fortalesa al personal sanitari, consol a les famílies i la salvació a totes les víctimes que han mort”.

La segona part consistí en l’Adoració de la Santa Creu que enguany va besar només el Sr. Bisbe mentre els altres concelebrants i els fidels que seguien la celebració des dels seus llocs al temple catedralici l’adoraren i van fer un moment de silenci intens per tal de venerar-la. 

La tercera part consistí en la Sagrada Comunió de les espècies que s’havien consagrat el dia abans, Dijous Sant. 

Després de la postcomunió i l’oració sobre el poble el Sr. Bisbe animà els fidels a unir-se espiritualment des de les seves llars a la pregària davant el Crist de la Preciosíssima Sang que tindria lloc aquell vespre a la Catedral en substitució de la Processó.

La col·lecta es va destinar a Terra Santa com a mostra de suport i comunió amb els germans de la Terra de Jesús.

Compartir