Acció caritativa en la nostra societat

És colpidor comprendre el que significa que quasi el 25% (un 24,4%) de la població de Catalunya està en risc de viure en exclusió social i en pobresa. Aquesta és una dada de l’informe de la Fundació FOESSA sobre les condicions de vida durant l’any 2023, que també explica que un 8,9% de la població viu en situacions de privació material i social. Efectivament, aquesta Fundació que va ser impulsada per Càritas Espanyola des del 1965, per conèixer de manera objectiva la situació social d’Espanya i les comunitats autònomes, en fa una lectura clara: l’escletxa entre pobres i rics es va fent més i més gran. Quasi la meitat de llars que viuen en habitatges de lloguer (48,9%) es troben en risc de pobresa i exclusió, en un dels índex més elevats de la Unió Europea. A Càritas diocesana d’Urgell també constatem que un alt percentatge dels qui ajudem, no poden sostenir soles les seves despeses corrents, malgrat tenir treball.

La recent presentada Memòria de Càritas del 2023, explica que s’han destinat 811.135 euros -el 81% del pressupost- a l’acció social i a donar ajuts, ja sigui per ajuts directes, habitatge, consums, a l’ocupació, campanyes d’emergència o d’altres, com el suport al Centre Català de Solidaritat (CECAS), que dona atenció a drogodependents. Veiem que només un 2% dels que cerquen el nostre suport reben les prestacions de l’Ingrés mínim vital o la Renda Garantida de ciutadania i, per tant, no són prestacions útils per a ells, ja sigui per desconeixement o per impossibilitat de fer els tràmits digitals. L’escletxa social i econòmica es va fent més gran a causa de la ingent digitalització de les gestions.

Durant el 2023, la situació d’emergència que vam sofrir a causa de la pandèmia i del flux migratori per la guerra d’Ucraïna ha anat millorant. S’han estabilitzat les ajudes socials en 160.000 euros, i s’ha centrat l’atenció en l’acompanyament, un eix central de Càritas. Això a permès acollir i acompanyar 966 famílies, de les quals un 58% estan formades per persones emigrants de fora de la Unió Europea. I ens ha permès treballar amb grups d’alfabetització i grups d’ajuda mútua, acompanyant 190 persones. La nostra mà es manté estesa cap a aquells que arriben sense permís de treball, residència o asil, un grup que s’ha incrementat en un 8,5% respecte de l’any anterior. Estem fent realitat la nostra missió: “acollir totes les persones necessitades sense cap tipus de distinció”. En total, a Càritas d’Urgell hem donat suport i acompanyat un total de 1.055 llars i s’han beneficiat de la nostra tasca 2.454 persones. El nostre ajut ha estat satisfactori, si tenim en compte que 108 llars que vàrem acompanyar l’any anterior han pogut reprendre una vida activa sense el nostre suport. Per fer-ho possible, hem anat avançant en el desplegament territorial iniciat ja fa 13 anys: avui els cinc centres repartits en el territori del nostre Bisbat donen cobertura àmplia: arribem a 53 poblacions i atenem 153 llars que depenen de parròquies petites.

La nostra xarxa eclesial de caritat intenta donar suport en el dia a dia a tots aquells que sofreixen les injustícies d’una economia poc redistributiva i poc social. Tota la comunitat eclesial es fa present en les accions que Càritas porta a terme i volem que la nostra acció mostri l’esperit, el compromís, l’esperança dels cristians en un món nou i millor. I en aquest camí, cerquem fer sensible la societat al gran missatge que “Déu és amor!”.

Compartir