Acció a l’Escola Janer de Càritas parroquial de St. Julià de Lòria

El dia 3 de juny, a prop de la festa del Corpus i el Dia de la Caritat, va tenir lloc una presentació per donar a conèixer Càritas Parroquial de Sant Julià de Lòria. Dos voluntaris es van desplaçar a les aules de 5è. de primària del Col·legi Mare Janer de Santa Coloma. La iniciativa sorgí de la mestra de religió del curs, catequista de la Parròquia.

Les nenes i els nens van estar molt atents i participaren amb les seves preguntes i observacions. Se’ls explicà que l’acció de Càritas, com a institució, és la sol·licitud de l’Església pels més pobres i marginats. Es llegiren i comentaren diverses cites de l’Evangeli relacionades amb els serveis que s’ofereixen i amb la tasca de Càritas en general. Conegueren els objectius i els mitjans humans i materials de què disposa per portar a terme la seva missió.

Els alumnes van veure unes diapositives preparades per Càritas Parroquial i van poder interioritzar millor el contingut exposat seguint el mètode pedagògic-competencial, que els va proposar la seva mestra, anomenat “Titulars” (Headlines). Els infants es mostraren molt sensibles i reberen aquest testimoni amb interés, aspecte important si tenim en compte que ells són els voluntaris de demà.

Ës molt d’agrair aquesta col·laboració de Càritas amb l’Escola.

Compartir