A manera d’una professió de fe en la família

Els propers dies 13 al 18 de gener té lloc a Mèxic la VIª Trobada mundial de les Famílies, sobre la temàtica de “La família, formadora en els valors humans i cristians”. Les Delegacions de Catalunya de Pastoral familiar ens animen a descobrir que la família és la primera instància de la formació de la fe, l’educadora de la veritat sobre la persona humana, sobre el matrimoni i la mateixa família.

Igualment, la família és educadora de la dignitat i del respecte a la persona humana, i sobretot camí de trobada amb Déu i amb el proïsme. Així mateix la família és formadora de la consciència dels seus membres, la transmissora dels autèntics valors, que s’inspira sempre en la vida i l’exemplaritat de la família de Natzaret, aquella casa d’on brolla sempre llum i vida per a totes les famílies del món.

En espera de les Ponències i el Missatge que ens arribarà de Mèxic, us ofereixo com una professió de fe en la família, inspirant-me en unes reflexions de dos bons pedagogs catalans ja traspassats, Pau López Castellote i Mn. Miquel Meler. Ens cal acollir la gràcia que Déu segur que dóna a les famílies cristianes, i que ens animem a estimar-les i a fer-les valorar en la nostra societat. Perquè de fet és molt valuós creure en la família i esmerçar-hi esforç i compromís d’amor i d’acceptació pacient.

· Creiem en la família volguda per Déu des de tots els segles i que té el seu origen en la comunió matrimonial amorosa i definitiva de les vides d’un home i d’una dona.

· Creiem en la família sempre oberta a rebre i donar vida, que no és només font de vida biològica, sinó principalment de vida personal, social i espiritual.

· Creiem que la família potencia i fa créixer la vida personal de tots els seus membres, perquè a cadascun l’acull amb llibertat, tendresa i solidaritat.

· Creiem que, pel sagrament del matrimoni, Déu mateix se’ns ha volgut donar a través de la mútua donació dels esposos i ha constituït la família en “església domèstica”, on es transmet la vivència de la fe i s’ofereixen sacrificis espirituals, agradables a Déu.

· Creiem que, per la gràcia de Déu, la família és font de vida natural, i canal de la vida sobrenatural que eleva la maduresa humana a santedat.

· Creiem que la família no ha d’abandonar mai cap dels seus membres, i sempre ha d’estimar amb una major dedicació els membres febles, especialment els nens, els avis i els malalts.

· Creiem que a la família es fa veritable i visible que les persones valem pel que som, i no pel que tenim o pel que podem donar.

· Creiem que la família ha d’educar en els autèntics valors i virtuts, ha d’ajudar els qui passen necessitat, estar oberta a tothom, i ha de ser lloc on s’aprenguin la solidaritat i l’entrega generosa.

· Creiem que la família cristiana, fruit de l’amor humà enriquit per l’Amor infinit de Déu, ha de ser un signe d’esperança per a tots els qui busquen.

· Creiem que la família cristiana assolirà la plenitud al cel, on tota la humanitat és cridada a formar la família humana de Déu pels segles dels segles. Amén.

Compartir