50è. Encontre de Seminaris Majors

Els dies 29, 30 i 31 d’octubre van tenir lloc a El Escorial les 50s. Jornades de Seminaris Majors d’Espanya, organitzades per la Comissió episcopal que presideix l’Arquebisbe d’Urgell Joan-Enric Vives i el bisbe Jesús Vidal, auxiliar de Madrid.

Hi van participar Rectors i Formadors dels Seminaris, i de Catalunya hi van estar representades les Diòcesis de Barcelona, Terrassa i Urgell.

Els treballs van tenir dues vessants: la mirada sacerdotal envers els treballs del Sínode sobre el caminar junts de la sinodalitat, ajudats pel Subsecretari del Sínode Mons. Luis Marín de San Martín, que hi va dictar quatre ponències amb abundant diàleg sobre “La formació sacerdotal per a una Església en camí”. I l’aprofundiment sobre l’etapa final de la formació inicial o de “Síntesi vocacional”, que es va tractar amb una ponència del bisbe Administrador diocesà de Terrassa i rector del Seminari, Mons. Salvador Cristau, així com anb una taula rodona de quatre Rectors entre els quals Mn. Salvador Bacardit, Rector del Seminari de Barcelona.

També van tenir la projecció de la pel.lícula “Claret” de Pedro Moreno, amb un col·loqui amb el mateix director. I una reunió dels Seminaris per Províncies eclesiàstiques. Es va dedicar un temps a suggerir el lema de la proper Dia del Seminari 2022.

Compartir