50è. aniversari del temple de St. Cosme d’El Prat

El dia 26 de setembre, festa dels Sts. Cosme i Damia, l’Arquebisbe Joan Enric Vives va presidir una solemne processo i una Eucaristia a la Parroquia dels Sants Metges Cosme i Damia al Prat de Llobregat, amb una representacio a manera de Retaule de la vida dels sants, realitzada per joves i adults de la Parroquia.

Estava acompanyat pel Rector Mn. Lluis Portabella, i pels Vicaris general i episcopal de la Diocesi de St. Feliu de Llobregat, aixi com per Mossens d’El Prat i antics Mossens vinculats per motius diversos a la Parroquia.

Mons. Vives que havia estat com a bisbe auxiliar de Barcelona el Bisbe encarregat d’aquella Demarcacio del Baix Llobregat, Penedes, Anoia i Garraf va manifestar la seva satisfaccio de poder celebrar aquest cinquantenari de l’ereccio del temple parroquial, unida al barri de St. Cosme, i donar gracies per tots els esdeveniments que s’hi havien viscut al llarg d’aquests cinquanta anys.

A la seva homilía va presentar el misteri de l’Esglesia missionera, que acompanya els fidels, camina amb ells i es presencia de Deu enmig dels homes, enmig del barri. Molts exemples estimulants de la llavor sembrada que Deu fara fructificar quan sigui el temps, de persones bones que han donat exemple d’arrelament i de servei, de donacio de vida i d’amor i esperanca. I anima a continuar donant testimoni, essent Font viva d’aigua i llum, perque portem el gran tresor de Jesucrist, i la nostra missio es molt joiosa, ja que sembrem el goig de l’Evangeli, com ho manifesta sempre el Papa Francesc.

Diversos actes emmarcaven aquest cinquantenari, i una trobada festiva a les sales i al pati de la Parroquia, amb un sopar de germanor dels sacerdots clogue la festa.

Compartir