50 anys de l’Escola Sant Ermengol d’Andorra

Celebrem enguany el cinquantenari d’una escola cristiana, erigida pel Bisbe-Copríncep i pel Consell general de les Valls, confiada als PP. Salesians, en un país com Andorra, el “Col·legi Sant Ermengol”, que tantes generacions d’andorrans ha forjat. Celebrar-ho és deixar-se endur pel record de tantes i tantes generacions d’infants i de joves, però també de professors i de famílies, de religiosos i de treballadors no docents, que han format aquí una bella i fecunda comunitat educativa cristiana, de formació per a la vida i la cultura. Durant aquests cinquanta anys, enmig de canvis polítics, crisis i efervescències pedagògiques i socials, l’Escola Sant Ermengol ha sabut anar mantenint-se com un servei eclesial de primer ordre per a la formació dels ciutadans i un testimoni concret i plausible del que l’Evangeli potencia quan és acollit per la persona, des dels àmbits que formen per a una educació humanista integral.

El Concili Vaticà II va exhortar a evangelitzar la cultura i a arrelar-hi l’Evangeli, reclamant un esforç solidari per tal que l’anunci de Jesucrist arribi també a la nostra cultura contemporània, perquè doni sentit a l’existència. I valorava l’important servei que presten les escoles catòliques, per a les quals reclamava llibertat efectiva d’educació i igualtat jurídica entre escoles estatals i no estatals. Es podrà, així, transmetre a les joves generacions els valors d’un patrimoni cultural enriquit per dos mil·lennis d’experiència humanista i cristiana. També els Bisbes de Catalunya, en el nostre document del novembre 2003, Al servei de l’anunci de la fe, valoràvem l’escola catòlica com “un lloc rellevant per a la formació integral. La seva nota distintiva és ser un espai comunitari animat per l’esperit evangèlic de la llibertat i la caritat; és ajudar al desplegament de la pròpia persona en totes les seves dimensions; i encaminar tota la cultura humana al diàleg amb el missatge de la salvació. Poder escollir aquest tipus d’escola és un dret dels pares i dels alumnes que cal promoure i garantir”. Cal reafirmar-ho en temps de noves inclemències per al projecte educatiu cristià.

Tota la nostra Diòcesi felicita avui la “Societat Salesiana de St. Joan Bosco” fundada el 1859 per St. Joan Bosco (1815-1888) com a coronament d’una llarga i intensa experiència d’apostolat entre els joves pobres del món obrer de Torí. Els Salesians, que ja eren presents a Tremp, van acollir la proposta del bisbe Dr. Iglesias i durant tots aquests anys han deixat la seva petjada educativa a Andorra, a través d’un llevat de joves alumnes interns i externs, amb les seves famílies, que aquí hi han trobat i hi troben creixement i ajuda des de la perspectiva humanitzadora que brolla de l’Evangeli de Jesús. Ara prendran el relleu les Germanes de la Sda. Família d’Urgell, a qui encoratgem a continuar endavant, amb esperança i excel·lència, sense complexos ni desànims, amb il·lusió, perquè tot allò que es fa a un nen i a un jove, sabem que ho estem fent al mateix Crist. Escola de qualitat i escola catòlica confessant, sense complexos, amb una identitat cristiana clara, que amb el seu ideari conegut i estimat per les famílies i el claustre de professors, fecundi tots els àmbits formatius i educatius, sempre en relació amb les famílies i amb el país.

Déu beneeixi tots els qui avui fan possible una escola catòlica de servei social, oberta en el seu projecte educatiu i formadora de persones lliures i responsables, que estimen el país i la seva cultura, i que viuen els valors que brollen de l’Evangeli, tenint l’amor com a centre de tot el ser i el fer de l’escola.

Compartir