38ª. Jornada de Delegats de Família i Vida a Madrid

El dissabte dia 5 d’octubre va tenir lloc a  Madrid, sota el lema: ”El matrimoni, escola i camí de santedat”, la 38ª trobada de delegats  diocesans de pastoral  per  a la família i la vida. D’Urgell hi van participar els Delegats, la Sra. Conxita Salvadó i el seu espòs el diaca Mn. Josep Montoya. Presidia el  bisbe de Bilbao Mons. Mario Iceta, que va celebrar l’eucaristia d’inici del curs i va fer la presentació de la Jornada.

La primera ponència va anar a càrrec de Daniel Granada, que  amb una visió teològica, va anar desgranat l’Exhortació del Papa Francesc: Gaudete et Exsultate, en les seves referències als esposos, la família i el matrimoni. L’Amor, el Camí i la Missió  com a principi vital per a assolir la santedat en la família i com a família aixoplugats pel misteri de Déu, van ser els punts més rellevants. Sabedors de l’experiència del reconeixement del Do de Déu a ser família va animar a seguir l’actitud del caminant. Família activa i amb audàcia apostòlica i com contemplativa, penetrada de l’alegria i la pregària.

En el diàleg es féu ressò que malgrat que  les estadístiques indiquen un clar descens dels casaments beneïts pel sagrament del matrimoni (any 2000 eren el 77% i el 2018 el 23%) el percentatge dels divorcis/separacions són en nombre els mateixos que els qui es separen/divorcien, feta la unió civil. Va constatar que aquest fet no ve donat per un tema de fe sinó més aviat per un tema de preparació al sagrament, i a la convivència i compromís. També es va exposar el sentiment de no visibilitat, ja que els matrimonis casats amb el sagrament del matrimoni s’han de fer més visibles, i que la societat està demanant un canvi en l’actitud de l’Església perquè no veu bons referents. Mons.  Iceta va exposar el nou model de joves d’avui dia, aquells que no volen tenir nuvi/núvia, la deconstrucció del ser humà, la disminució dels fruits que dóna la iniciació cristiana: Objectivament rebem el sagrament però subjectivament no hi ha encontre, experiència. Cal trobar l’antibiòtic de la iniciació, ja que el cultiu (la cultura) està infectat.

Després de compartir el dinar amb una sobretaula engrescadora i rica, van resar el rosari al jardí en comunitat. A continuació el matrimoni de la delegació de Getafe va fer la seva exposició testimonial. Van reflexionar com a matrimoni, fent un discerniment basant-se en cinc preguntes que es formulen ells mateixos en preparar-se el temari: ¿de què parlem quan diem matrimoni?, ¿nosaltres mateixos tenim clara la grandesa del matrimoni?, ¿som plenament conscients “en què ens converteix als esposos el sagrament del matrimoni”?, Cap a on ens dirigeix? Què se’ns demana?

Finalment, van esmerçar una hora per exposar les novetats d’algunes diòcesis (València, Getafe, Barcelona), van triar els lemes per la jornada de les famílies de final d’any i per al dia de la vida al mes de març, i fins i tot van sorgir diferents temes per al curs formatiu de l’estiu a Guadarrama. Mons. Mario Iceta va acordar que miraria d’escollir un parell de les opcions parlades per fer-ne votació. Amb el rés de la Salve van concloure la Jornada.

Compartir