XXXIII Trobada a Toledo dels diaques permanents

La trobada anual de diaques permanents convocada per la Conferència Episcopal Espanyola aquest any ha tingut lloc a Toledo durant els dies 7, 8 i 9 de desembre. 

Presidia Mons.  Francisco Cerro, bisbe de Còria-Càceres, acompanyat per Mons.Braulio Rofrigue Plaza, arquebisbe de Toledo, Mons. Juan Antonio Aznàrez, bisbe auxiliar de Pamplona, i també el secretari del comitè D. Juan Carlos Mateos. 

Les jornades consisteixen en diverses ponències de formació. Es presentaren també diferents testimonis de servei diaconal, taules rodones on es parlava dels temes que preocupen sobre el ministeri diaconal i l’Església actual i es féu la presentació d’algun llibre. Una de les jornades es va dedicar a la visita de la ciutat de Toledo i va tenir lloc una vigília de pregària i la celebració de l’Eucaristia solemne de la Inmaculada amb l’arquebisbe de Toledo.

Les ponències d’aquest any van tractar de “La doble sacramentalitat del diaconat permanent”, “Conciliació entre la vida diaconal I la familiar” I “Presentació de l’organigrama de Pastoral familiar de Toledo”. 

De Catalunya hi van participar diaques de Barcelona, Lleida, Sant Feliu, Solsona, Tortosa i del nostre bisbat, Mn. Josep Montoya, amb la seva esposa Conxita Salvadó.

Compartir