3 Aportacions espirituals per a la Quaresma del P. Eduard Rey OFM Cap

Els dies previs a començar la Quaresma, dies 15, 16 i 17 de febrer, el P. Eduard Rey OFM Cap, Provincial dels Caputxins de Catalunya i President de la Unió de Religiosos de Catalunya (URC) va oferir on line, als preveres de la Diòcesi d’Urgell i a tots els fidels que s’hi van poder unir, tres conferències quaresmals per preparar els esperits al camí vers la Pasqua. I va ser presentat per l’Arquebisbe d’Urgell que va fer notar que d’alguna manera les conferències breus però profundes, suplien els dies d’Exercicis que eren tradicionals en l’hivern a Balaguer.

El P. Eduard va triar tres grans lemes que després va anar desenrotllant: “D’esclaus a lliures”, “De lliures a hereus, a fills”, i “De fills a servidors”. Recollint la gran tradició quaresmal de l’Èxode, camí de la Terra Promesa, exposà com hem d’aprendre a sortir dels nostres enganys i esclavituds, del pecat, per passar a viure la llibertat, sempre costosa. Així mateix el que fa realment lliures és acollir la gran felicitat de ser fills de Déu, vivint de la seva misericòrdia i testimoniant-la. I els qui han experimentat l’amor de Déu no poden deixar d’estimar tothom, i esdevenir servents en Jesús, el servent del Pare.

Van ser molt seguides i es continuen oferint als qui les vulguin escoltar a través del canal youtube del Bisbat d’Urgell.

https://youtu.be/BlBDs2XNVXQ
https://youtu.be/wxuim7R19cg
https://youtu.be/vI3rLQG8yYk

Compartir