L’Eucaristia, font i cim de la vida i de la missió

Avui i durant uns quants diumenges proclamarem a la litúrgia dominical el discurs del Pa de Vida de l’Evangeli quart segons Sant Joan, capítol 6è. A partir del miracle de la multiplicació dels pans i els peixos, Jesús convida a penetrar en la revelació de l’Eucaristia: Ell mateix com a Pa de Vida eterna, i de la seva Carn veritable menjar per a la vida del món, de l’experiència de comunió amb Ell, íntima i única, d’aquells que el mengin amb fe, i de la invitació a ser creients, i viure amb responsabilitat el seu seguiment.

L’Eucaristia és font i cim de la vida i de la missió de l’Església (cf. LG 11 i Exh. Sacramentum caritatis de Benet XVI, 2007). Si contemplem de manera més assídua el rostre del Verb Encarnat, realment present en el sagrament de l’Eucaristia, practicarem l’art de l’oració i ens comprometrem millor de cara a l’evangelització. Només si vivim de l’Eucaristia, serem millors cristians, perquè l’Eucaristia enforteix i alimenta la fe, ens uneix a Crist i ens uneix com Església, ens identifica i ens omple de caritat. Perseverar a “santificar les festes” –com diu la llei de Déu- és avui un compromís que hem d’intentar viure amb perseverança, amb natural fidelitat, i ensenyar-ho a infants i joves, tot intentant que s’hi trobin bé, que hi participin més activament, que esdevingui hàbit i virtut en ells, perquè ho veuen en els cristians adults.

Si valorem la missa i volem que sigui celebrada als nostres pobles i poblets, perquè arribi el Pa de vida als padrins i a tots, hem de col·laborar més amb els nostres sacerdots. Sovint van molt plens els caps de setmana per tal d’oferir l’Eucaristia a tants llocs. ¿Podríem fer més perquè les eucaristies tinguessin més preparació i millor celebració, de cara a lectures, cants, escolans, dignitat dels ornaments i objectes per al culte, i sobretot de cara a l’actitud d’amor al Senyor que ens ve a visitar amb la seva presència plena de misericòrdia? ¿Si no pot celebrar-se cada diumenge la missa al nostre poble, sabrem agrair els ministres enviats per a les celebracions en absència o espera del prevere, o bé desplaçar-nos al poble veí o al més gran de prop, i ajudar els padrins a desplaçar-s’hi, perquè no restem sense la Vida de Crist? No podem deixar d’escoltar la Paraula i menjar el Pa de la vida, sentir-nos Església i sortir enfortits per a la nostra missió evangelitzadora. ¿Valoro i té repercussió en la meva vida, la missa de cada diumenge?

L’Eucaristia és el memorial de la Pasqua, esdeveniment central de la història de salvació de la humanitat.  Cal que estimem molt la missa, tant la del diumenge, la pasqua setmanal, com també cada missa. I estimar amb devoció la presència real del Senyor en l’Eucaristia que ens porta a l’adoració silenciosa del Crist, present en el sagrari de les esglésies, i fer-nos deixebles del seu amor fins a l’extrem. El Misteri de l’Eucaristia és el do més gran que ens ha fet Déu, que multiplica el Pa de Vida per a tots. No hi ha un amor més gran que el que dóna tot el que un és i té i pot. I això ho va fer el Senyor a l’últim Sopar, prefigurat per la multiplicació dels pans i els peixos. Agraïm a l’Església i als sacerdots que fan possible aquest gran do, “pel nostre bé i el de tota la santa Església”. I no deixem de pregar per les vocacions sacerdotals que tant necessitem.

Compartir