24 hores per al Senyor a la Diòcesi d’Urgell

El Secretari general del Bisbat ha anunciat als preveres i diaques, i a les comunitats religioses, la conveniència de celebrar aquesta iniciativa del Papa Francesc, 24 hores per al Senyor, que es durà a terme el divendres 4 de març.

A la Butlla de convocatòria del Jubileu de l’Any de la Misericòrdia, el Papa Francesc va convidar que “la Quaresma d’aquest any Jubilar sigui viscuda amb major intensitat, com a moment fort per a celebrar i experimentar la misericòrdia de Déu” (Misericordiae vultus, 17). En el missatge de Quaresma d’aquest any 2016, el Papa Francesc ens recorda la invitació a escoltar la Paraula de Déu i a participar en la iniciativa “24 hores per al Senyor”, per fer èmfasi en la primacia de l’escolta orant de la Paraula, especialment de la paraula profètica.

La iniciativa “24 hores per al Senyor” és una invitació del Papa Francesc, a través del Pontifici Consell per a la Nova Evangelització, que es va iniciar l’any 2014 i que ha estat acollida favorablement a totes les Diòcesis del món. El Papa insisteix en la necessitat d’una jornada complerta on s’obrin extraordinàriament els temples parroquials i capelles, així com, ben especialment, els temples jubilars de la Misericòrdia, per tal d’oferir i facilitar als fidels la possibilitat de la pregària, l’adoració eucarística i dur a terme celebracions penitencials que preparin per rebre el sagrament del perdó. 

Les “24 hores per al Senyor” ens conviden a deixar de banda altres ocupacions o interessos per centrar-nos en l’escolta de la Paraula de Déu, la lectura de la seva Paraula, la pregària silenciosa i l’adoració eucarística. “24 hores per al Senyor” és un exercici de Quaresma, que consisteix principalment a tornar a Déu, entrar en l’amor misericordiós del Pare, deixar-nos estimar per Ell i confessar els nostres pecats, sabent que Ell sempre ens perdona i ens impulsa a seguir pel camí del bé.

Suggeriments concrets. 

A continuació oferim algunes iniciatives que es poden dur a terme a nivell personal o comunitari de cara a viure aquestes “24 hores per al Senyor”: 

  • Les Parròquies més grans de la Diòcesi poden organitzar torns davant el Santíssim Sagrament des de la primera Missa del matí del dia 4 de març fins a la del vespre, acabant amb alguna pregària especial.
  • Pregar amb els salms de la misericòrdia
  • Pregar amb el Sant Rosari
  • Fer l’exercici del Via Crucis
  • Lectura de les Paràboles de la Misericòrdia
  • Recitar l’oració per al Jubileu de la Misericòrdia que trobem en el tríptic i en l’estampa repartida a les Parròquies
  • Recitar les lletanies de la Divina Misericòrdia 
Compartir