Jornada de formació permanent per a preveres i diaques d’Urgell sobre Amoris Laetitia

Dilluns dia 17 d’octubre va tenir lloc al Seminari diocesà de La Seu d’Urgell la 1ª Jornada de formació permanent per a preveres i diaques d’Urgell del curs 2016-2017. Presidí la Jornada l’Arquebisbe Joan-Enric i el ponent fou el Dr. Salvador Pié-Ninot, teòleg, professor emèrit de la Facultat de Teologia de Catalunya i de la Pontf. Universitat Gregoriana de Roma, que fou estat cridat per la Santa Seu com a expert en els dos Sínodes de preparació que van servir de font inspirativa de l’exhortació apostòlica Amoris Laetitia.

El Dr. Pié oferí dues xerrades als preveres i diaques. En la primera, oferí un resum exhaustiu de l’exhortació apostòlica subratllant-ne els punts més significatius. Pel Dr. Pié l’exhortació subratlla amb finor que comprendre les situacions excepcionals no implica mai amagar la llum de l’ideal més ple ni proposar menys del Jesús ofereix a l’ésser humà (Amoris Laetitia, n. 307), atès que “la família és veritablement una bona notícia” (n. 1). Pel Dr. Pié el sentit del document queda ben resumit quan el Papa afirma de forma solemne i contundent que “Vull recordar aquí una cosa que he volgut plantejar amb claredat a tota l’Església perquè no equivoquem el camí: dues lògiques recorren la història de l’Església: marginar o reintegrar. El camí de l’Església, des del concili de Jerusalem endavant, és sempre el camí de Jesús, el de la misericòrdia i la integració. El camí de l’Església és el de no condemnar ningú per sempre i difondre la misericòrdia de Déu a totes les persones que la demanen amb cor sincer. Perquè la caritat veritable sempre és immerescuda, incondicionada i gratuïta” (n. 296).

En la segona xerrada el Dr. Pié aprofundí en el valor magisterial de l’exhortació apostòlica Amoris Laetitia com un document que entra dins el Magisteri ordinari no definitiu que té com objectiu un ensenyament que condueix a una millor comprensió de la Revelació en matèria de fe i costums, i ofereix directives morals derivades d’aquest ensenyament, que encara que no estiguin garantides pel carisma de la infal·libilitat, no estan privades de l’assistència divina, i requereixen l’adhesió dels fidels, una adhesió definida com un religiós assentiment de la voluntat i de la intel·ligència. Pel Dr. Pié Amoris Laetitia té tres principis fonamentals a aplicar-se en les situacions més complicades que poden viure les famílies:

  1. La llei de la gradualitat (principi en continuïtat amb el Magisteri de Joan Pau II, que cal no confondre amb la gradualitat de la llei sinó una gradualitat en l’exercici prudencial dels actes lliures en subjectes que no estan en condicions de comprendre, de valorar o de practicar plenament les exigències objectives de la llei);
  2. Partir de la consciència: el Papa Francesc es refereix a la consciència en 29 ocasions i recorda la seva definició en el Concili Vaticà II com el nucli més secret de l’home. Anima, però, a una consciència il·luminada, formada i acompanyada enmig de la complexitat concreta dels límits.
  3. La necessitat del discerniment: esmentat 35 vegades a través d’un itinerari d’acompanyament de les persones que orienta la presa de consciència de la seva situació davant de Déu. Aquest discerniment mai podrà prescindir de les exigències de veritat i de caritat de l’Evangeli. 

El Dr. Pié insistí en la necessitat de formar agents de pastoral que puguin ajudar en aquesta tasca de discernir.
En acabar la conferència hi hagué un torn de preguntes obertes amb el ponent. Posteriorment els preveres es reuniren a l’església del Seminari per resar junts l’Àngelus i cantar la Salve Regina a la Mare de Déu.
La jornada es clogué amb un dinar de germanor entre tots els assistents al Seminari.

Compartir