Trànsit i festa de Santa Clara a Balaguer

El dia 11 d’agost s’ha celebrat la festa de Santa Clara al Santuari del St. Crist de Balaguer. A les 19 hores ha començat l’Acte sacramental del «Trànsit de Santa Clara» i a continuació la Missa de la solemnitat.
Aquest any la representació del Trànsit ha estat preparada, amb les Germanes Clarisses, pel franciscà artista Frà Gerardo Sarapura, i interpretat per l’Escola de Dansa de Montse Miret, de Balaguer.

Compartir