Text oficial català de les Lletanies Lauretanes amb tres noves invocacions

Oferim la versió oficial catalana de les tres noves invocacions de les Lletanies Lauretanes, Mare de la misericòrdia, Mare de l’esperança i Consol dels emigrants.

Van ser aprovades pels Bisbes de Catalunya el 15.7.2020, ja que havien incorporades per Decret de la Congregació per al Culte Diví i la Disciplina dels Sagraments de 20.6.2020, i afegides a la versió oficial que fou aprovada pels Bisbes de Catalunya en el Devocionari “Pregàries del Cristià” (Ed. Claret, Barcelona, 2000).

LLETANIES LAURETANES

Senyor, tingueu pietat                      Senyor, tingueu pietat
Crist, tingueu pietat                          Crist, tingueu pietat
Senyor, tingueu pietat                      Senyor, tingueu pietat
Crist, oïu-nos                                    Crist, oïu-nos
Crist escolteu-nos                            Crist, escolteu-nos

Déu, Pare celestial                           Tingueu pietat de nosaltres
Déu, Fill Redemptor del món
Déu, Esperit Sant
Trinitat santa, un sol Déu

Santa Maria                                      Pregueu per nosaltres
Santa Mare de Déu
Santa Verge de les verges
Mare del Crist
Mare de l’Església
Mare de la misericòrdia
Mare de la divina gràcia
Mare de l’esperança
Mare puríssima
Mare castíssima
Mare i verge
Mare immaculada
Mare amable
Mare admirable
Mare del bon consell
Mate del Creador
Mare del Salvador
Verge prudent
Verge digna de lloança
Verge poderosa
Verge clement
Verge fidel
Model de santedat
Mansió de la saviesa
Causa de la nostra alegria
Temple de l’Esperit Sant
Honor dels pobles                           
Model de generositat amb Déu
Rosa escollida
Torre de David                                
Torre de marfil
Casa d’or
Arca de la Nova Aliança
Porta del cel
Estel del matí
Salut dels malalts
Refugi dels pecadors
Consol dels emigrants
Consoladora dels afligits
Auxili dels cristians
Reina dels Àngels
Reina dels Patriarques
Reina dels Profetes
Reina dels Apòstols
Reina dels Màrtirs
Reina dels Confessors
Reina de les Verges
Reina de tots els Sants
Reina concebuda sense pecat original
Reina assumpta al cel
Reina del sant Rosari
Reina de la família
Reina de la pau

Anyell de Déu, que lleveu el pecat del món,   perdoneu-nos, Senyor
Anyell de Déu, que lleveu el pecat del món,  escolteu-nos, Senyor
Anyell de Déu, que lleveu el pecat del món,  tingueu pietat de nosaltres

Pregueu per nosaltres santa Mare de Déu.
Perquè siguem dignes de les promeses del Crist.

Preguem.
Senyor, concediu als vostres servents de fruir sempre de salut en el cos i en l’esperit; i per la gloriosa intercessió de la sempre verge Maria, allibereu-nos de la tristesa de la vida present i doneu-nos l’alegria de la vida futura. Per Crist, Senyor nostre. Amén.

Compartir