Simposi teològic a Romania amb la participació de Mn. Xavier Parés

Del 4 al 6 novembre es va celebrar a la ciutat de Cluj Napoca a Romania un Simposi Internacional organitzat per la Facultat de Teologia ortodoxa sobre la unitat i identitat de l’Església Ortodoxa Romanesa: Diàleg entre l’Església Ortodoxa i Occident.

L’acte inaugural fou molt solemne i estigué presidit pel Metropolita de Romania i el de Moldàvia i diversos bisbes ortodoxos a la sala d’actes de la Universitat. Hi assistiren més de 700 participants de diversos països d’Europa. Hi havia vuit conferències diàries distribuïdes en diferents aules. Cadascú participava a la que més li interessava. Els conferenciants foren de diversos països i llengües, amb servei de traducció simultània.

De Catalunya hi van participar tres professors de la Facultat de Teologia de Catalunya, els Drs. Xavier Morlans que parlà de l’escletxa de l’home modern impermeable: proposta cristiana per a una societat secularitzada. El Dr. Gaspar Mora versà sobre: El lloc i missió de l’Església. El Dr. Xavier Parés sobre “la doctrina catòlica de la incineració”. El Dr. Agustí Boadas amb una ponència sobre “l’esperit medieval d’Assís”. I el professor de religió del nostre Bisbat d’Urgell, Llic. Òscar Arciniegas parlà del “Signes i gestos per a una Comunió creïble”.

Compartir