Reunió ordinària del Consell Presbiteral

El dia 15 de juny a la Casa del Bisbat de La Seu d’Urgell s’ha reunit en sessió ordinària el Consell Presbiteral d’Urgell sota la presidència del Bisbe Joan-Enric i el Secretari del Consell Mn. David Codina.
La sessió ha dedicat la major part dels seus treballs a estudiar l’Informe que ha presentat el Delegat diocesà de Joventut, Sr. Lluís Plana, sobre «La pastoral Juvenil al Bisbat d’Urgell». Hi destaquen les diverses actuacions que es duen a terme a la Diòcesi, les línies d’acció i les activitats derivades de cada línia d’acció. També s’ha parlat del proper Aplec de l’Esperit que tindrà lloc a Terrassa el maig de 2010, i la Jornada de la Joventut a Madrid de l’agost de 2011.

Compartir