Reunió ordinària del Consell Pastoral Diocesà d’Urgell

El dissabte dia 11 de novembre va tenir lloc a la Casa del Bisbat de La Seu d’Urgell la reunió ordinària del Consell Pastoral Diocesà d’Urgell, sota la presidència de l’arquebisbe Joan-Enric Vives i del Secretari Sr. Adolf Tugues.

Després de la pregària inicial va aprovar-se l’Acta i el Sr. Arquebisbe acollí el Consell i la nova membre, Sra. Conxita Salvadó. Després exposà una reflexió pastoral especialment pel que respecte als sacerdots i persones col·laboradores de la Diòcesi, sobre la situació actual que viu Catalunya i Espanya.

I es passà a tractar els dos grans temes de la sessió, el moment de renovació que viu la Delegació Pastoral de Família i vida, amb una aportació de les prioritats de la Delegació per part dels nous delegats, el matrimoni del diaca Mn. Josep Montoya i la Sra. Conxita Salvadó, que prioritzarà la preparació de les parelles al matrimoni, així com la formació d’equips de revisió i reflexió de família, i un servei d’ajuda a les famílies que demanin mediació i acompanyament pastoral.

També es va tractar del tems del proper Sínode de bisbes “Fe, joventut i discerniment vocacional”, a càrrec de Mn. Gabriel Casanovas, subdelegat de Pastoral juvenil. Presentà sobretot la preparació del Sínode i l’enquesta contestada a la Diòcesi d’Urgell del qüestionari que la Secretaria del Sínode havia enviat.

Posteriorment es van aportar tres informacions sobre la nova seu de Càritas Diocesana a Tremp, el present curs de l’Escola diocesana de Formació de Balaguer, i la missa d’acció de gràcies a Albesa per la beatificació del màrtir fill del poble P. Xavier Morell, claretià immolat al cementiri de Lleida el 1936.

Amb altres informacions i els precs i preguntes dels Consellers al llevant de taula del dinar de germanor al Seminari es clogué la sessió, i es convocà la propera per al dissabte 10 de febrer 2018 a Balaguer.

Compartir