Reunió dels Arxivers Eclesiàstics de Catalunya, València i Balears

El dia 1 de juliol a Barcelona va tenir lloc la reunió dels 25 Arxivers Eclesiàstics del sector hispànic de Catalunya, València i Balears, que formen part tant de l’”Asociación de Archiveros de la Iglesia en España” com del Secretariat d’Arxivers Eclesiàstics de Catalunya. És l’única reunió sectorial que es fa a tota la història dels darrers quaranta anys ja llargs, conforme s’ha indicat en els pertinents Congressos que organitza l’esmentada Associació.
L’interès que els mou és de preservar el millor possible la documentació que lleva fe de part de la nostra història, part activa en aquesta porció de l’Església. A la vegada que treballem en ordre a poder-la posar al servei dels investigadors, el millor possible.
Enguany la reunió no va tenir lloc a l’Arxiu Capitular de Barcelona sinó que, gràcies a una oferta a través de l’Arxivera i ben acceptada pel President de l’Entitat, han efectuat la seva reunió a l’estança del Centre Excursionista de Catalunya, amb seu a tocar la Catedral de Barcelona, que també recull en els seus arxius més de segle i mig d’història.
Enguany han lamentat la pèrdua de l’estimat P. Marc Taxonera, arxiver del Monestir de Montserrat, que va procurar assistir sempre a les reunions. No dubten que ell els ajuda des del cel. Als Arxivers els empeny l’ideal d’actuar en nom de l’Església i dels seus pastors, i ho fan, com repetidament s’ha manifestat, amb esperit evangelitzador.

Compartir