Reunió del Consell Assessor dels Rectors de Seminaris i els Bisbes de la Comissió de Seminaris

El dia 28 de juny es van reunir tot el dia en jornada conjunta a Madrid els membres del Consell Assessor dels Rectors de Seminaris d’Espanya i els Bisbes de la Comissió episcopal de Seminaris i Universitats de la Conferència Episcopal.  Va presidir la sessió conjunta de treball el President de la Comissió, Mons. Joan-Enric Vives, i hi assistiren Els bisbes F. Cases, L. Argüello i J. Vidal
Després de rebre informació del President sobre els treballs realitzats en aquests darrers mesos i detallada visió del calendari de les activitats del futur, a càrrec del Rev. Sergio Requena, Director del Secretariat de la Comissió, van dedicar la major part de la jornada a repassar l’esborrany de la Ratio Nationalis que estan elaborant, com a concreció del Pla de formació sacerdotal que haurà de vigir als Seminaris d’Espanya. Ja s’havia arribat a un esborrany complet i s’hi van fer aportacions, que seran reelaborades durant l’estiu per poder presentar-la a la Comissió Permanent de la CEE.

Compartir