Reunió del Col•legi de Consultors

Sota la presidència de l’Arquebisbe Mons. Joan-Enric Vives es va reunir el Col·legi de Consultors de la Diòcesi d’Urgell el dia 11 de novembre, a la Casa del bisbat de La Seu d’Urgell.
El Col·legi tractà els afers de la seva competència i reberen les oportunes informacions.
El Col·legi de Consultors és un important òrgan consultiu de l’Església al qui li competent les funcions determinades pel dret (can. 502,1)

Compartir