Renovació dels 8 Arxiprestos a la Diòcesi d’Urgell

Amb data 26 de setembre de 2013 l’Arquebisbe d’Urgell ha dirigit una comunicació a la Diòcesi informant que ha renovat el mandat dels 8 Arxiprestos de la Diòcesi per quatre anys, després d’una consulta als preveres i diaques, tal com preveu el Dret Canònic.

Els nous Arxiprestos són aquests:

Compartir