Recés sobre el Misteri Pasqual per als laics a Balaguer

Els dies 5, 6 i 7 d’abril va tenir lloc a la Casa d’espiritualitat del Sant Crist de Balaguer un Recés per als fidels de la Diòcesi, predicat per l’Arquebisbe d’Urgell Joan-Enric Vives, per preparar espiritualment la Setmana Santa i centrat en els textos evangèlics del Tridu del Misteri Pasqual. Hi van assistir uns quaranta fidels, que en clima de silenci i de pregària, van anar seguint les hores de pregària previstos, amb una Vetlla a la nit, les Eucaristies i les predicacions, seguides de meditació personal, de què va constar el Recés de tres dies. L’Arquebisbe va estar acompanyat pel Vicari episcopal per a l’acció pastoral Mn. Antoni Elvira i el Rector del seminari Mn. Gabriel Casanovas.

L’Arquebisbe Joan-Enric va fixar l’atenció dels participants en els Evangelis de la litúrgia del Tridu Pasqual, central per a la vida i la missió del Senyor. Va donar pistes per a viure’l més a fons, a través dels Evangelis de les celebracions d’aquests dies: Evangeli segons St. Joan (Jn 13,1-15); Getsemaní, Passió segons St. Joan (Jn 18,1-19,42), Sepultura, Vetlla Pasqual (Lc 24,1-12), i aparició de Jesús Ressuscitat als deixebles d’Emmaús (Lc 24).

Compartir