Recés quaresmal per a les Gnetes. dels Ancians Desemparats de La Seu d’Urgell

El dia 16 de febrer l’Arquebisbe Joan-Enric va predicar un Recés per a la Comunitat de Germanetes dels Ancians Desemparats de La Seu d’Urgell. Els exposà un recorregut per diversos punts forts del llibre de l’Èxode: epifania de l’esbarzer ardent i la revelació del Nom de Déu, la crida i la resposta de Moisès, el Decàleg o les paraules de la vida, l’Aliança eterna de Déu amb el seu poble a l’Horeb.

I després tres textos que s’hi refereixen i ens marquen el camí de la renovació pasqual per a una persona consagrada al servei dels ancians: Ps 95 (94), el Sermó de la Muntanya, i el Bon Samarità.

Compartir