Pentecosta i Confirmacions a la Catedral

Els dies 8 i 9 de juny l’Arquebisbe d’Urgell Mons. Joan-Enric Vives va administrar el sagrament de la Confirmació coincidint amb la solemnitat litúrgica del Diumenge de Pentecosta a la S.E. Catedral Basílica de Sta. Maria d’Urgell a La Seu d’Urgell. Concelebraren amb l’Arquebisbe el Vicari General i Rector de la Parròquia de St. Ot, Mn. Ignasi Navarri, Mn. Jordi Miquel, Mn. Josep M. Solé i Mn. Jordi Gasch.

La Vetlla de Pentecostés, dissabte dia 8, foren 8 joves i 9 adults els qui van rebre el sagrament de la Confirmació de mans de l’Arquebisbe Joan-Enric. El diumenge de Pentecosta foren 22 joves. En total, foren 39 els confirmats per Pasqua.

A la seva homilia l’Arquebisbe Joan-Enric va animar els confirmands a obrir-se al do de l’Esperit Sant que rebien en plenitud en la festa litúrgica de la Pentecosta. Jesús, ple de l’Esperit Sant, és la font de l’Esperit promès pel Pare. En realitat, la nit de Pasqua el Ressuscitat alenà als seus deixebles dient-los: «Rebeu l’Esperit Sant» (Jn 20,22); i el dia de Pentecosta la força de l’Esperit descendí sobre els Apòstols de forma extraordinària. La Pentecosta és l’impuls missioner a donar la vida per a la santificació dels homes, a glòria de Déu. Si en cada sagrament obra l’Esperit, és especialment en la Confirmació que els fidels reben com un Do l’Esperit Sant. I en el moment de fer la crimació, el Bisbe diu: “Rep el signe del do de l’Esperit Sant”: és el gran do de Déu, l’Esperit Sant. Tots nosaltres tenim l’Esperit a l’interior. L’Esperit és en el nostre cor, en la nostra ànima. Mons. Vives glossà com en el llibre dels Fets dels Apòstols es mostra com malgrat la diversitat de llengües la força de l’Esperit Sant i de l’amor aconsegueix crear unitat i que cadascú “puguem proclamar les grandeses de Déu en les nostres pròpies llengües”. Per això animà els joves a deixar-se guiar sempre per l’Esperit Sant que rebien en plenitud aquell dia que en la tradició de l’Església és conegut amb el nom d’ Esperit Sant Defensor o Paràclit.

Al final de la celebració Mons. Vives regalà un Nou Testament als joves confirmands que ells reberen de les seves mans tot fent-li un petó com a signe d’estimació a la Paraula de Déu. Els adults confirmats reberen un petit llantió fet amb fusta d’olivera de Betlem per recordar com ens cal pregar per la pau a Terra Santa i arreu del món.

Compartir