Pelegrinatge a Terra Santa dels joves ordenats i seminaristes del darrer curs a Catalunya  

Dels dies 22 al 29 de juny va tenir lloc el pelegrinatge a Terra Santa que organitzen els Seminaris de Catalunya, obert als seminaristes del darrer any i els joves preveres ordenats en els darrers anys. D’Urgell hi ha peregrinat Mn. Pere Morales, vicari de Puigcerdà, i el seminarista Gabriel Casanovas.
Anaven acompanyats pel Rector del Seminari Major Interdiocesà de Catalunya Mn. Norbert Miracle, i altres formadors.
Van poder visitar els sants llocs, començant per Natzaret i la Galilea, amb el Llac de Tirberíades, i baixant després a Jerusalem, Betlem, Jericó i la Mar Morta. El pelegrinatge culmina amb la visita al Calvari i al Sant Sepulcre de Jerusalem.
Pogueren ser rebuts en audiència per Sa Beatitud el Patriarca Llatí de Jerusalem Fouad Twal.


Compartir